البته می بایست این نکته را هم بیش تر کرد که شدت آسیبی که همین محلول به انسان وارد می نماید به % خلوص آن نیز بستگی دارد و هرچه خلوص همین محلول بخش اعظم باشد خطرات آن هم اکثر خواهد بود. صرفا می بایست از درجه غذایی همین ماده به جهت مصرف خانگی و شخصی به کار گیری نمود. آب اکسیژنه خالص H2O2 یک مایع ناروانی است که کمی آبی رنگ میباشد و حساس زحمت میتوان واکنش اب اکسیژنه در حضور کاتالیزور آنرا تنظیم نمود. همین ادغام ، مایعی آبی رنگ (آبی ناچیز رنگ) است که در محلول های رقیق ، مقداری چسبناک خیس از آب و بی رنگ به نظر می رسد. به تیتر نمونه تماس پوستی این محلول حساس پوست تن انسان و بخش اعظم از آن مهم دیده انسان حساسیت زا می باشد و می تواند سوختگی ساخت کند. به این ترتیب هنگام به کار گیری از همین محلول زیاد مراقب باشد تا تماس پوستی یا این که استنشاق رخ ندهد که در همین رخ خطرات زیادی را برای شما ایجاد می کند. پراکسید همین ماده، حساس ملانین که ماده موثره رنگ زا به جهت موها می باشد واکنش داده و آن هارا بی رنگ می کند. مهمترین عارضه جانبی کلرهگزیدین تولید تغییر رنگ دندان است. آب اکسیژنه یک مایعی غیرروان و آبی رنگ هست که تهیه و تنظیم آن زیاد طاقت فرسا است. نکته : واجب به ذکر میباشد که قبل از استعمال از آب اکسیژنه MSDs آن را مطالعه کنید. ولی در عمل، هنگامی که آب اکسیژنه را حرارت بدهیم، قبل از وصال به همین دما، ذیل تجزیه حرارتی و به شکل انفجاری، جزء‌جزء‌کردن خواهد شد. پیش تصفیه بذرها با خیساندن آنان در پراکسید هیدروژن (%3) و شستشو قبل از کاشت به حفظ از دانه ها در برابر بیماری های قارچی موجود در خاک که منجر پوسیدگی ریشه می شود، یاری می کند. آب اکسیژنه تولیدی سبب سفیدشدن دندان ها شده و پاکیزگی و درخشانی دندان هارا باعث می شود. آب اکسیژنهای که در داروخانهها به اسم آب اکسیژنه رقیق فروخته میشود محلولی هست از آب اکسیژنه در آب که در 100 قسمت آن سه قسمت آب اکسیژنه است و نظیر آب بیرنگ و بیبوست و مزه تلخی دارد و پاره ای اسیدی است. جدول 3 اطلاعات مربوط به شاخص خونریزی از لثه را نشان می دهد. مطالعات محدودی نشان دیتا که، سرکه قوی به از بین بردن % بالایی از ویروس ها و دیگر میکروب ها می باشد؛ درحالیکه روغن درخت چای ممکن می باشد به معالجه ویروس هایی که سبب سرماخوردگی می شوند امداد کند، البته هیچ مدرکی در گزینه اینکه بتواند ویروس کرونا را از دربین پیروزشود وجود ندارد.

ایندکسر