آخرین چالش برای پارک های اروپا: هجوم دوستداران طبیعت جدیدساکنان قفل شده شهر قاره برای اولین بار از پارک ها و سایر مناطق حفاظت شده بازدید می کنند ، عمدتا کارمندان و درخواست حمایت بیشتر.


منبع: khabar-aseman.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*