نکته۴: شخص تعیین شده در رای گیری برای خروج می تواند یک ورقه گزینش نهایی داشته باشد که در قسمت مربوطه به مورد های دارای ارتباط اهمیت آن خوا‌هیم پرداخت. دقت نمایید که همین قسمت بازی مهمترین بخش بازی میباشد، شما می بایست رو صحبتهای اطرافیانتان کلیدی اعتنا تمرکز کنید، سوال ها خود را طرح نمایید و جملات تان را به جهت ابلاغ مهیا نمایید تا بتوانید در بازی حضور فعال داشته باشید و بتوانید نقش خود را بهدرستی ایفا کنید. در ارتفاع روز که تمامی بازیکنان قصد پیدا نمودن مافیا را دارند تا از شهر خارج کنند، مافیا می بایست نقش خود را کتمان کنند. یک عدد از بازیکنان نقش گانگستری را بر عهده می گیرد که در فاز شب بازی، دیگران را می کشد. بازی از دو فاز شب و روز تشکیل می شود . ساقی جزء تیم شهروندان محسوب می شود. همین شخص حیله عمل جز شهروندان به حساب میآید اما نقش سیاهی مثل دزد و ناتاشا بازی مافیا نقش حرفه ای دارد. دزد نظیر ناتاشا و ساقی هیچوقت نمیتواند در دو شب پشت سرهم یک شخص را به عنوان نفر نخستین گزینش کند این در صورتی هست که نفر دوم میتواند هر شب یک شخص ثابت باشد. درصورتیکه نفر اولیه رویینتن باشد، نقش او به دزد منتقل میگردد و دزد در آن شب به رویینتن تبدیل میشود. نکته ۱ : در حالتی که ساقی به تروریست بزند و گاد فادر دربازی نباشد صرفا در روز ترور فقط از بازی بیرون می شود و ابیلیتی ساقی تاثیری رو شات تیم مافیا ندارد. افرادی که در شب تفنگ دریافت کرده اند از گونه تفنگی که گرفته اند خبر ندارند (تفنگ مشقی و تفنگ جنگی) و تنها در طول روز بعدی حق به کار گیری از تفنگ شان را دارند. پروردگار بازی را شروع می کند و از تمامی افرادی که در بازی حضور دارند میخواهد که چشمانشان را ببندند. زمانی که بوسیله خدا شب اعلام میشود، تمامی اشخاص بایستی چشمان خود را ببندند و تا زمانی که خداوند نقشهای آنها را صدا نزده نباید چشمان خود را گشوده کنند. اولین قدم همین میباشد که کارتها بایستی در میان افراد پخش شود، همین فعالیت به وسیله خدا انجام میشود. امیرعلی نبویان نیز اولین کسی بود که برزو ارجمند را شناسایی کرد و گفت حیاتی شناختی که از بازی برزو داراست می‌داند که وقتی دنبال حرف دیگران را نمیگیرد بی تردید گرهی در کارش است. در بازی شب مافیا 40 کارت شخصیت وجود دارد. خالق، کارگردان و نویسنده شماره نخستین بازی مافیا و فیلمنامه نویس شماره دوم مافیا Daniel Vávra جدیدا مصاحبهای را در خصوص عرضه مافیا تریلوژی انجام دادهاست. مشکلاتی که به عامل انتظارات بسیار او برای افزودن موارد نو به شماره دوم مافیا پیش آمده و عاقبت او تصمیم می‌گیرد ایجاد و توسعه و گسترش بازی را رها کند. او عقیده دارااست که ورژن دوم مافیا می بایست ریمیک شود و به لحاظ او ریمیک نسخه اول نمیتواند به ترازو نسخه اهمیت برنده عمل کند. در تمامی بازی شهروند خائن یاری می‌کند تا مافیا به اهداف خود برسند. سال از لینکلن میخواهد که جایگزین سامی شود اما او قبول نمی کند و بیان می کند که سامی همیشه به او یاری کرده و به خاطر همین علاقهای ندارد تا جای او را بگیرد. یکی از از راههایی که در همین تراز به جهت شناسایی دیگران به شما کمک میکند، پرسیدن سوالهای پر‌نور دارای ربط اساسی نقش افراد است. در واقع هنگامی که یک عدد از این دو مجموعه در اکثریت خود باشند این بازی به پایان میرسد. همین بازی به دو بخش روز و شب تقسیم میشود. وقتی دیروز صحنه اول مافیا ۲ به همراه موزیکش که اثر Matus Siroka است را بعد از همین کلیه مدت تجربه کردم، اشک در چشمانم جمع شد. همین نقش با عنوان روح هم در بین مافیابازان آوازه دارد و کلیدی تیر مافیا و اسنایپر کشته نمیشود. اکثری از کافهها و حتی فضاهای شهری برای ساخت تعامل عمده در دربین جوانان ساعاتی از روزهای هفته را به همین بازی تعلق دادهاند تا جوانان و نوجوانان حیاتی جمع شدن در همین مکانها از همین بازی گروهی و تجربه همنشینی دارای دوستان خوب خویش لذت ببرند. مافیا بازی استدلالهاست. روایت همین بازی، جریان شهری هست که بوسیله یک ساماندهی کننده که به او لرد، راوی یا گاهی گاد میگویند، مدیر و قصه میشود. اگر اهل بازی مافیا هستید، شاید به این نقص‌ برخوردید که چگونه در میان اشخاص نقشها را تقسیم نمایید یا این که اینکه هر نقش در بازی می بایست چه وظیفهای انجام دهد و در چه صورت چیره بازی خواهد بود! به همین ترتیب که گاد (یا هر کسی که خارج از اشخاص بازیکن باشه) نقشها رو به میل و تعیین خودش مشخص میکنه. پس از آن هر کدام از نقشها طبق گفته آفریدگار می بایست چشمان خود را باز کنند تا آفریدگار اصلی آن‌ها آشنا شود. مافیا بیدار و کلیدی یکدیکر آشنا میشوند. ابتدا روایتگر مافیا را بیدار میکند و از آن‌ها میپرسد که قصد کشتن چه کسی را دارند. و آن گاه از آن کارآگاه بیدار می‌گردد و از آن پرسیده می‌شود که قصد پی بردن به هویت چه کسی را دارد.

ایندکسر