به استدلال این‌که مس رسانای زیاد قدرتمند است معمولا جنس کویل ها از جنس مس میباشد. کمتر به دور شامل مبلغی ، بلبرینگ کف گرد، شافت انتقال توان ، فولی موتور و تسمه میباشد. در شکل کمتر سطح آب باطن حوضچه آب سرد، شناور به سمت پایین رفته و آب بیشتری به حوضچه وارد میشود. دارای تعیین یک کمپانی مطلوب به جهت خریداری و نصب برج خنک کن میتوان هزینه عملیاتی و نگهداری خرید برج خنک کننده فایبرگلاس را کمتر داد. از این رو، در تحت ترین حیطه حوضچه آب سرد یک لوله برای خروج آب کثیف قرار می‌دهند که ورودی آب جبرانی، آب تمیز را جایگزین آن میکند. هوا نیز از نصیب لوور یا کرکرههای ورودی هوا وارد می گردد. همین محل ورود به یک شناور وصل می باشد که مشابه شناور کولر آبی کار میکند. در شکل فعالیت نکردن شناور هنگام لبریز شدن حوضچه آب سرد، این لوله اب مازاد را بیرون میکند. در مقابل، اساسی بالا رفتن تراز آب شناور به سمت بالا حرکت کرده و ورود آب را محدود میکند. حساس دقت به این‌که یک درایو مدام مسائل واضحی را نمایش نمی دهد پس اضطراری هست که بازرسی تام توسط یک کارشناس اهمیت تجربه انجام شود. برجهای خنک کننده به تیتر یک مبداء برودتی وظیفه خنککردن دستگاههای گرما زا را بر عهده دارد و عموماً به شکل دائم عمل (continues) طراحی میگردند. آنگاه یک بار دیگر مثل آنچه در بالا اتفاق افتاد، نحوه کار برج خنک کننده تکرار می شود تا کارفرما یا به تراز خاصی از دما رسد و یا در سیستم های تهویه مطبوع، هوای آیتم حیث به دمای 29 جايگاه سانتی گراد رسیده و وارد چیلرها و حرفه کویل ها گردد. در همین جا تیم ای وجود دارااست که دارای گرد هم آیی افراد چابکدست و بسیار چابکدست فراهم ی سرویس رسانی و خدمت دهی به شما می باشند. 4. مرحله تشتک و مقدار جلبک آب را تحلیل نمایید و در شکل وجود رسوبات فراوان آب زیرآب کشی را انجام دهید.

ایندکسر