“انرژی” نام اوست. اما واقعاً DOE در مورد آب و هوا چه کاری می تواند انجام دهد؟بایدن که رئیس جمهور به عنوان سرپرست وزارت انرژی معرفی می شود ، اهرم های قدرتمند را برای ارتقا technologies فن آوری های انرژی پاک کنترل خواهد کرد ، اگرچه این تنها وظیفه آژانس نیست. با این وجود ، در اینجا پنج مرحله وجود دارد.


منبع: khabar-aseman.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*