اگر ویروس کرونا را فشار دهید ، آیا می شکند؟دانشمندان در حال مطالعه فیزیک ویروس ها هستند تا بفهمند چگونه این عوامل بیماری زا به هم می پیوندند – و می توانند اجاره داده شوند.


منبع: khabar-aseman.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*