این انقلاب ، تسلی تاریکی استمجموعه نادر سیارات یادآوری می کند که جهان بیش از خود ما است.


منبع: khabar-aseman.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*