ولی دقت داشته باشید که شیر برقی این قابلیت و امکان را نیز دارااست که در شکل قطعی الکتریسیته به شکل دستی در دست گرفتن شود، لذا هیچگونه محدودیتی در به کار گیری از این وسیله وجود ندارد. به منظور توضیح در این باره می توان گفت، در قسمت باک خودرو مخزنی به نام کنیستر وجود داراست که حاوی کربن فعال است. وقتی که جریان به سیم پیچ رسول می شود، میدان الکترومغناطیسی ایجاد می نماید که پیستون را به سمت ذیل بدون چاره می کند و بر نیروی فنر غلبه می کند. یک فنر (D) همین بسته شدن را بدون چاره می کند. بنابراین، به طور معمول باز یا بسته نیست زیرا در شرایط فعلی باقی می ماند که هیچ برقی اعمال نمی شود. آن‌گاه بدون هیچ قدرتی در آن موقعیت شیر برقی کنیستر سمند ef7 باقی خواهد ماند. به جهت یک شیر بی آلایش بسته، سوای برق، پیستون (E) دهانه را اهمیت مهر و موم شیر (F) مسدود می کند. در حالت نرمال و بدون اتصال برق به بوبین ، پیستون یک دهانه ریز ( که مسیر عبور سیال یا این که گاز هست ) را مسدود کرده است ( در گونه نرمال بسته ) . آن ها این عمل را با به کارگیری از آهنرباهای همیشگی به جای فنر انجام می دهند. ولی این شیر کلیدی بوبین 220 ولت می تواند تا 10 بار را کنترل کند. از طرف دیگر ، یک روزنه “بسته” جریان مایع را قطع می کند. محیط فشار اضافی بالای غشاء مانند یک تقویت کننده فعالیت می کند، به این ترتیب یک شیر برقی ریز همچنان می تواند نرخ جریان متعددی را در دست گرفتن کند. بنابراین باید نکاتی را در هنگام طراحی و ساخت آن مد نظر قرار داد. شیرهای برقی مستقیم نیازی به دستکم فشار کاری یا اختلاف فشار ندارند، به این ترتیب می اقتدار از 0 بار تا حداکثر فشار مجاز به کارگیری کرد. محفظه بالای غشاء توسط یک کانال ریز به پورت قلیل فشار متصل می شود. وقتی که برق شیر برقی است، روزنه خلبان گشوده می شود که منجر کمتر فشار بالای غشا می شود. برای یک شیر برقی غیرمستقیم ساده بسته، فشار محل ورود (بالاتر از غشاء) و فنر حافظ بالای غشاء سبب ساز می شود که شیر بسته بماند. برای یک شیر برقی بی آلایش باز، روزنه در شکل انقطاع الکتریسیته گشوده می باشد و رسانه می تواند از روش آن جریان یابد. شیرهای برقی غیرمستقیم (که سروو فعالیت یا پایلوت هم نامیده می شوند) از اختلاف فشار گوشه و کنار بر روی درگاه های ورودی و خروجی شیر به جهت گشوده و بسته نمودن شیر استعمال می کنند. در صورتی که شما هر جور سوالی در رابطه دارای کجا و طریق استعمال از شیر برقی لاله زار دارید، می توانید اهمیت ما در صفحه وب تماس بگیرید.

ایندکسر