پکینگ وظیفه کمتر سرعت آب برج خنك كننده را هم دارد. آب از روش نازل به پکینگ برج خنک کننده چیلر عکس العمل می کند و بر روی سطح پکینگ پخش شود تا بیشترین سطح ممکن به جهت بازخورد آب اصلی هوا را مهیا نماید. تنوع قیمت: به نظر تنوع قیمت برج خنک کننده، مطمئناَ مهم ادب تمام دست کارفرمایان باز خواهد بود. فشار متراکم و درجه حرارتهایی که یک برج خنک کننده خشک بکار میبرد، بطور قابل ملاحظهای بیشتر از برج مرطوب است. اما از پاراگراف مهمترین اجزای تشکیل دهنده برجهای خنک کن می توان به: رشته محوری، قطره گیر، نازل های توزیع آب، پکینگ، پورت آب جبرانی، پورت آب سرریز، پورت آب داغ ورودی، پورت آب سرد خروجی، پورت آب تخلیه، و … اساسی تبخیر حجم کوچکی از آب، دمای آب در حال گردش در برج کاهش می یابد. حرفه کولینگ تاور به هدف مکش و یا این که دهش هوا در برج خنک کننده چیلر استعمال می شود. به همین علت از برج خنک کننده در پشت بام چنین ساختمان هایی به کارگیری می شود. معمولا به جهت کارهای ساده و تجهیزات خنک کننده اهمیت مقاومت تحت مثل جابجایی هوا از یک فضای بزرگ به فضای دیگر (مثلا از باطن کارگاه به بیرون) و حرفه های گزینه به کارگیری در سیستم های برودتی و برج های خنک کن چیلر به کار گیری می شود. آب خنک شده مجدد به کندانسور چیلر آب خنک پمپ شده و در آن گرمای کندانسور را جذب می کند و مجددا به برج چیلر برمی گردد. مبنا عمل کل برج خنک کننده ها بر مبنای ایجاد سطح تماس بیشتر میان جریان آب گرم و هوای سرد و در سرانجام تبادل حرارتی دربین همین دو می باشد. در چنین مواردی، به جهت کاهش عوارض حاصل از دو نوع برج ذکر شده، از برجهای خنک کننده خشک- مرطوب استفاده میشود. در رابطه حساس عملکرد این سیستمها میتوان گفت که تاورهای خشک – مرطوب، در قالب ترکیبی از تاورهای خنک ساز خشک و مرطوب کار میکنند. همین برج ها، به برج های خنک کن خشک آوازه دارند. منش اندازی سریع: خط مش اندازی برج خنک کن چندان عمل پیچیده ای نبوده و به شتاب کارگزاشتن میگردند. فایبرگلاس به عامل سبک بودن نسبت به دیگر بدنه های گزینه استفاده در برج های خنک کن چیلر و این طور انعطاف و استحکام آن گزینه مناسبی به جهت به کار گیری در برج های خنک کن چیلر است. در ساختار بدنه کولینگ تاور از کالا های متفاوتی استفاده می شود. قطره گیر کولینگ تاور از خروج رطوبت موجود در هوا از بدنه جلوگیری می نماید و رطوبت را به شکل قطرات به چرخه آب در سیستم باز می گرداند ، در واقع قطره گیر برج خنک کننده چیلر مسیر رطوبت را با انقطاع نمودن رطوبت از هوا در جهت دیگر سوق‌دهی می نماید و به حوضچه کولینگ تاور برمی گرداند. در صورتی که از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در آیتم برج خنك كننده لطفا از ورقه ما بخواهید.

ایندکسر