خیر، تغییر‌و تحول کاربری انباری، زیرزمین یا پارکینگ مسکونی به محل کسب و پیشه که در پروانه ساختمانی به عنوان انباری یا پارکینگ ذکر شده، تخلف بوده و مورد قضیه در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح خواهد شد. چنانچه تغییر‌و تحول کاربری اراضی کشاورزی فارغ از دریافت جواز از وزارت جهاد کشاورزی انجام شود، وزارت جهاد کشاورزی می تواند علیه صاحب یا تصرف زمین مبادرت به شکایت کیفری نماید و صاحب یا این که متصرف می بایست علاوه بر پرداخت جزای نقدی، دلایل مقرر را هم بپردازد. این تصمیم وسیله مأمورین شهرداری اجرا می‌شود و کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیل به جهت کسب و پیشه و یا تجارت به کارگیری کند به حبس جنحهای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنجهزار و یک ریال تا آبادی هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب هم مجدداً تعطیل میشود… معاون فروش اپلیکیشن شیپور در گفتوگو اهمیت خبرنگار «دنیایاقتصاد» اظهار کرد: جمع متراژ آگهیهای تصویب شده املاک در وب سایت شیپور در نیمسال ابتدایی سال جاری، چیزی حدود یک هزار و ۶۷۰ km مربع بود که از همین در بین خرید و فروش املاک مسکونی در شهر تهران ۳۷ درصد را به خود اختصاص دیتا که میزان آن حدود سه برابر شهر اصفهان برآورد شده است. در کشورهای متفاوت دنیا فروشنده هایی که صاحب بیش از یک منزل هستند برای فروش منزل دوم و اکثر خویش بایستی تا 40 % بهای فروش آن ملک به دولت یا شهرداری مالیات بر عایدی سرمایه بدهند. از طرفی در این رونق آخر معاملات مسکن که از نیمه سال 96 در بازار مسکن تهران شروع شد و تا نیمه امسال ادامه پیدا کرد بخاطر معافیت تمام سوداگران ملکی از خرید و فروش مکرر منزل و زمین بخش متعددی از معاملات در تهران بوسیله همین سوداگران و سرمایه داران برج مسکونی آرال 8 درشت انجام شد. خیال اکثری از افراد بر این است که برای فروش خانه بایستی یک اطلاع رسانی در سایتهای آگهی منتشر کنند و منتظر فروش رفتن برج مسکونی ارکیده 8 و 9 خانه خود باشند. همچنین داشتن پایان فعالیت ساختمان برای استفاده از این خدمت الزامی است. شایان ذکر است صرفا آن جور از شرکت ها دانشبنیان به جهت استفاده از این تسهیلات به شهرداری معرفی می‌شوند که اخطاریه قانونی از شهرداری اخذ کرده باشند.

ایندکسر