در یک سیستم انتقال سیالات روش ی بسته شدن تجهیزات نام برده شده به رخ سری و موازی می باشد که در دسته سری ، فشار آب در طی چندین تراز کمتر پیدا می نماید در حالی که در دسته موازی برای تقابل حیاتی خطر از فعالیت افتادگی ، فشارشکن به کار برده می شود . بنابر آنچه به اختصار گفته شد، لزوم استعمال از شیر های فشار شکن به رخ ملموسی از اهمیت بالایی برخوردار است. محصول فوق در سایزهای ۱/۲ – ۳/۴ – ۱ – ۱/۴ ۱ – ۱/۲ ۱ و ۲ اینچ ساخت شده است. مجموعه صنعتی آسیا استیل حساس در لحاظ گرفتن دستمزد مصرفکنندگان ، اشکال شیرآلات چدنی را بالاترین کیفیت و در برندهای معتبر ، تنظیم و به بازار عرضه میکند . شیر فشارشکن یکی از اصلی ترین شیرآلات صنعتی در حوضه آب و فاضلاب و کشاورزی به حساب می آیند. این جور از شیرهای فشار شکن ، ساده ترین مدل آن هستند . فاکتوری که در دربین اشکال شیر کنترل فشار هیدرولیک مشترک میباشد طریق عملکرد این شیرها می باشد. سادهترین تعریفی که می توان از شیرهای فشارشکن یا این که pressure relief valves ارائه بخشید همین می باشد که این شیرها به طور اتوماتیک یا دستی ارتقا فشار فراوان و متغیر ورودی را کمتر میدهند وبه فشار ثابت خروجی تبدیل میکنند. به فشار اثبات خروجی تبدیل میکنند. به این ادله به یک شیر فلکه تهیه و تنظیم فشار نیاز داریم. شیر فشارشکن case ، محصولی حیاتی میزان مرغوب بودن از کشور ترکیه فشار شکن پمپ هیدرولیک است. شیر فشار شکن، شیری می باشد که فشار سیال عبوری را ناچیز کرده و هم چنین به جهت اثبات نگه داشتن فشار در خروجی شیر استفاده می شود. به نحوی که کوچک­ترین تغییر‌و تحول فشار، تغییر تحول سریع جریان را در پی دارد. طراحی ساختار داخلی همین شیرها، به گونه ای می باشد که مصرف کننده از قدمت طولانی، دقت عملکرد و استحکام آن، اطمینان حاصل می کند. شیرهای فشار شکن به طور مختص جهت کاهش فشار آب محل ورود به نتورک طراحی شده اند. کارایی شیرهای فشار شکن بر مطابق کنش و واکنش دربین دو نیروی متضاد همسایه یکدیگر است. جریان در طی سیستم های لوله کشی ممکن است دچار افت و یا این که ارتقاء بیش از حد فشار شود. طبیعتا در هر سیستم و مدار هیدرولیکی شیر های کنترل فشار هیدرولیک وجود دارند. در رخ افزایش فشار در پاییندست (به علت کمتر برداشت) نسبت به فشار تنظیمی پایلوت میزان گشودگی پایلوت کاهش پیدا کرده، فشار روی دیافراگم افزایش یافته، موجب بسته شدن شیر با و در نتیجه کمتر فشار نصیب خروجی شیر تا حد تنظیمی میشود.

ایندکسر