نائب رئیس پیشگیری و کمتر تقاضای ستاد نبرد اهمیت قاچاق کالا و ارز گفت: اساسی زحماتی که در وزارت دفاع و پشتیبانی رخ گرفته به طور همزمان با کپی کامیونها، قابلیت شناسایی مشخصات راننده و بارنامه انجام می‌شود و امیدواریم تا نقطه نهایی سال قرارداد 9 دستگاه پورتابل و ثابت دیگر کامل شود. بنابر پیشنهاد جایگاه معظم رهبری در آیتم لزوم بازرسی تام کانتینرهای کالا در بنادر به جهت جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق در سال ۹۶، چند کمپانی دانشبنیان از گزاره سازمان پژوهش و ابتکار عمل وزارت دفاع مبادرت به طراحی و تولید دستگاههای ایکس ری جادهای و کامیونی کردند. محمدامین پاکشیر، مسئول حفاظت پرتویی سامانه ایکس ری کلیدی تأکید بر ضرورت هوشمند شدن پروسه ارزیابی بر ناوگان باری مرزوبوم گفت: متأسفانه مرزو بوم ما گرفتار قاچاق فرآورده و ترانزیت مواد مخدر بوده و بازرسی های فیزیکی و سنتی نمی تواند آنطور که بایستی تخلفات را کشف کند همچنین شیوه های قدیمی هزینه های اکثری را به ارگان های نظارتی تحمیل می کرد و از رانندگان روزگار متعددی را صرف می کردند و در اخیر عاقبت عادلانه نبود و بازرسی ها حیاتی سلایق فردی رخ می گرفت. محمدامین پاکشیر در ادامه گفت: در آبادی های پیشین اسکنرها از شرکت های چینی خریداری می شد که متأسفانه علیرغم هزینههای دوچندان عملکرد مناسبی برای مرز و بوم نداشت و عملاً دستگاهها از پشتیبانی فنی اضطراری برخوردار نبودند. ۳- سنسورهای ایکس ری X ray: سنسورهای آشکار ساز از چند دیود برای رویه اندازی پایین و بالا انواع دستگاه ایکس ری انرژی تشکیل میشود. 3- سنسورهای اندازه گیری سطح های : این سنسورها از دیود هایی متشکل گردیده که جهت میزان گیری تراز بالا و تحت به وسیله انرژی ساخت شده به کار گیری می گردد تمام همین دیود ها به صورت L رخ بوده که جهت اندازه گیری میزان انرژی عبور داده شده از محصول در باطن تونل تصویربرداری به عمل می رود. در همین خصوص حامد گودرزی، مدیر دفتر نظارت بر فرآیندهای گمرکی ستاد پیکار مهم قاچاق متاع و ارز گفت : همه دستگاههای ایجاد شده در حین به کارگیری آیتم بررسی و بازرسی قرار گرفته و هیچکدام از آنها نمیتوانند بیرون از استانداردهای جهانی اشعه آیتم استفاده قرار گیرند. به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، منصور بازیار صبح امروز در دین افتتاح دستگاه ایکس ری کانتینری پرسرعت گمرک بوشهر اساسی ابلاغ این که گمرکات استان به سامانه جامع گمرکی مجهز شده هست اظهار داشت: مهم تحقق همین اساسی ضمن تسریع در ارائه خدمات گمرکی به صورت الکترونیکی شناسایی و عکس العمل حیاتی متخلفان به ویژه قاچاق کالا گزینه اعتنا قرار میگیرد.

ایندکسر