وی افزود: دولت نو در شرایطی کار خود را آغاز کرد که وضعیت اقتصادی در زمینه تورم، تنخواهی که دولت از خزانه مرکزی اخذ کرده بود، در راستا کالاهای حساس و اکثری از موردها دیگر وضعیت خاصی بود و در سه ماه پیش نرخ تورم ۳.۱ % بود، دو ماه قبل در آبان ماه ۲.۴ % بود و در آذر ماه به ۱.۸ درصد رسید به این معنی که فرآیند پرورش تورم نزولی بوده هست که همین مساله امیدبخش است. استقرار این مشاوران فقهی دو الی سه هفته می باشد که تصویب شده شده و در تراز آماده کردن چکلیست ها و بیان به بانک ها قرار دارد. با تقوا قریه همینطور اصلی ابلاغ این که کاهش از ۲۰ هزار شعبه بانکی داریم، افزود: باتوجه به ترکیب اخیر بانکهای نظامی، شعب مازادی وجود داراست که می بایست تعیین تکلیف شوند. به همین ترتیب کمپانی فولاد پرایس قصد داراست در همین نوشته شما را اهمیت اوراق سیاه و کاربرد این قطعه و روند تولید ورقه ها سیاه آشنا کند. وی اساسی ابلاغ این که نظام تامین مالی ما بانک شالوده می باشد و عمده تامین مالی در اقتصاد از بازار پول انجام میشود، تصریح کرد: مسلما نظام بانکی نمیتواند به همگی نیازهای تامین مالی جواب دهد چرا که اساسی کاستیها و محدودیتهایی مواجه است. باتقوا آبادی تصریح کرد: یکی از دلایل تورمهای بالا در اقتصاد ما به کسری بودجه دولت برمی گردد. این اقلام در دو رخ مختلف وارد بازار می شود: رول و شیت (البته ورق تنها تا ضخامت ۱۵ میل می تواند در دو رخ رول و یا این که شیت وارد بازار شود و از سایز ۱۵ میل به بالا فقط به صورت شیت ناپخته وارد بازار می شود.) هر دوی این دو رخ ورق قابل برش به سایز های متفاوت می باشد. رئیس کل خزانه مرکزی تاکید کرد: سعی ما براین هست که از سال آینده به گونهای فعالیت نماییم تا مردم در این راستا احساس ادب داشته باشند و حیاتی سهولت بیشتری بتوانند تسهیلات خرد را از نظام ورق آهن رنگی بانکی دریافت کنند. باتقوا ده با اشاره به نظام اعتبارسنجی مشتریان در نظام بانکی اظهار کرد: معتقد هستم در بخش وامهای خرد می بایست به سمتی حرکت نماییم که اخذ تسهیلات از نظام بانکی را تسهیل کنیم تا حیاتی وثائق سهلتر وام پرداخت شود. در صورتی که شما هر نوع سوالی در رابطه اهمیت چه جایی و شیوه استعمال از قیمت ورق آهن 1.5 میل دارید، می توانید حساس ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر