حتی چنانچه هیچ علائمی مانند قرمزی و سوزش ایجاد نشود باز هم به پزشک مراجعه کنید. به این ترتیب نیاز به مجزاسازی و تحلیل مطلوب برای گزینش نیازهای دفع مختص دارد. هرچند اشکال دیگری از سنگ همگی وجود دارااست حدود ۸۰ % از آنان از اگزالات کلسیم تشکیل شده است، به همین برهان ممکن است به کسانی که سنگ همه را تجربه کرده اند سفارش می گردد که مصرف غذاهای لبریز از اگزالیک اسید را به دست‌کم برسانند. مهم این حالا داده ها فراوان یه خرده در گزینه مزایای سالمی همین اسید وجود دارد. اصلی همین حالا اکثری از همین غذاها نیز حاوی اگزالیک اسید هستند. اسید اگزالیک که اسید اتاندیوئیک هم نامیده میشود، یک ترکیب آلی بی رنگ کریستالی و سمی هست که وابسته به خانواده کربوکسیلیک می باشد. اسید اگزالیک، ترکیب شیمیایی اهمیت بلورهای سفید رنگ و فرمول شیمیایی C2H2O4 می باشد. اسید اگزالیک یک ترکیب ارگانیک است که در بخش اعظمی از گیاهان یافت میشود. هم چنین همین اسید کار کشته را هیچ زمان در مجاورت بازها، بقیه اسیدها و موادی نظیر کلرید، اوره و نقره قرار ندهید. اگزالیک اسید به مراتب و از نظر اقتدار اسیدی از اسید استیک کار کشته تر است. از لحاظ اقتدار اسیدی, قیمت اسید اگزالیک ایرانی دوچندان توانمند خیس از اسید استیک می باشد. در سال ۱۸۲۴ فردریش ویلهلم شیمیدان آلمانی از واکنش سیانوژن حساس آمونیاک در محلول آبی مجدد اسید اگزالیک ایجاد کرد. او‌لین توشه اگزالیک اسید را توانستند در سال 1745 از خاکشیر به دست آورند. در صورت وجود آن را درآورید و چشم قربانی را به مدت ۲۰ تا ۳۰ دقیقه اهمیت آب یا محلول نمکی ملایم شستشو دهید و به دکتر مراجعه کنید. در زمینه پزشکی شرکتها از اسید اگزالیک به جهت تصفیه اکثر مواد شیمیایی مختص یا رقیق نمودن آنها استعمال می کنند. حقیقت همین می باشد که کاملا مشخص وجود ندارد که چرا اسید اگزالیک در معالجه واروآ تا این میزان مثر است. هم چنین انواع مواد اکسید کننده می توانند در کنار اسید اگزالیک باعث بروز واکنش های خطرناک شوند که بایستی از همین حرکت دوری به کار آید. برای اشخاصی که هر مدل نگرانی در گزینه دقیقا کجا و همینطور هدایت در مورد چگونگی استعمال از خرید اسید اگزالیک چینی ، شما شاید می توانید اصلی ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

ایندکسر