تفاوت کلیدی در میان عکاسی استودیویی و عکاسی غیر استدیویی در همین می باشد که عکاس در استودیو می تواند کل فاکتور های مفید در عکاسی را کنترل کند. اما سوال اینجاست که عکس های رشته ای در چه جایی گرفته می شوند؟ عکس ها تبلیغات را میسازند، بیلبوردها را به اکران در می آورند، ژورنال های لباس را خلق و خوی میکنند، چهره ها را مشهور می‌کنند و… در هر دوی این مکان ها فاکتور های عکاسی به طور کامل ذیل در اختیار گرفتن عکاس وجود ندارد و عکاس می بایست اصلی باد و باران و موقعیت متعدد نور و همینطور نور منحرف شده از شی ها پس راستا رویا رویی کند. به همین ترتیب، موضوع و سبک هر عکس، از دنیاهای درونی و بیرونی شخص عکاس خبر میدهد. هر عکسی، تعبیروتفسیر دوبارهای از عالم پیرامون ماست و ما را عملاً بر آن می دارد که همین دنیا را به شکلی جدید ببینیم. هدف مهم عکاسی نزاع به ثبت رساندن تصویر چهره انسانی هست که به هر نوعی درگیر همین نبرد است، همین چهره می تواند یک سرباز خسته باشد و یا این که یک نوپا غمگین. همین پس حوزه ها می تواند شامل یک پس زمینه تک رنگ ساده به جهت عکس های پرتره باشد و یا پس زمینه های پی چیده خیس که می تواند گوشه و کنار عکس را مانند یک ساحل یا این که خیابان نا مرتب مبدل نماید به طوری که به نظر رسد همین عکس ها در مکان های غیر استودیویی گرفته اتلیه کودک خیابان پیروزی شده است. دوربین معمولا چیزی بیش از یک وسیلهٔ تصویب در حیث گرفته نمیشود؛ اما عکاسی بههیچوجه یک وسیلهٔ خنثی نیست. ممکن می باشد که همین کار به نزدیک شدن گوشه و کنار به استاندارد های عکاسی کمک نماید ، ولی غیر ممکن می باشد که حساس شرایط ایده آل آتلیه بتواند رقابت کند. چرا که همین مسئله اکثر مربوط به عکاسی از منظره می شود، البته تمرکز پرتره بر روی چهره شخص است. در صورتی که می خواهید کالا را در یک پسزمینهی واقعی که شامل موادتشکیل دهنده دیگری که اهمیت محصول مرتبط میباشند به تصویر بکشید، بهتر از طرز پرتره برای عکاسی استعمال آتلیه کودک اسلامشهر کنید. گاهی اوقات با بیشتر کردن اشیائی نظیر کتاب یا گل به قاب تصویر، جلوهی جذابتری به عکس میدهید البته مراقب باشید که حواس خریدار به آن‌ها پرت نشود. وجود عکس های یونیک و دیدنی از محصولات شما، روش جذب خرید کننده را هموار میکند. سوژه های جالب متعددی در طبیعت وجود دارد. عکاس در همین سبک، غیر از عکاسی به نوعی در چیدمان صحنه عکس و گزینش اجزای صحنه نقش دارد.

ایندکسر