همه اين كرمهاي لايهبردار و پيلينگكننده به شرطي مفيد خواهند بود كه كرمهاي ضد آفتاب هر روز به کارگیری شوند، زيرا لايهبرداري شب هنگام، پوست را در برابر نور آفتاب اهمیت و آسيبپذير خواهد كرد. مسلما از یک ضد آفتاب SPF 30 یا این که فراتر به خواسته حصول بهترین نتیجه در طول روز به کارگیری گردد. سوابق و هدف: تربينافين از گروه آليلامين ها، دسته جديدي از داروهاي ضد قارچ میباشد كه از طريق مهار اسكوالن اپوكسيداز مانع ساخته شدن استرول در قارچ مي شود و کلیدی تجمع اسكوالن، فرايند قارچ كشي اوليه را موجب مي شود. در اين مطالعه اثر ضد قارچي كرم تربينافين 1سال و كرم كلوتريمازول 1 سال در مبتلايان به بيماري پيتريازيس ورسيكالر مورد مقايسه قرار گرفت.مواد و روشها: اين مطالعه كارآزمايي باليني بر روي 50 بيمار (30 مورد مرد و 20 گزینه زن) دارای ميانگين سني 20 سال و طيف سني 15 تا 55 سال كه به شکل تصادفي، ذیل درمان 4 هفته اي مهم کرم تربينافين 1 سال يا کرم کلوتريمازول یکسال قرار گرفتند، انجام شد. اسپيرنولاكتون يك داروي ضد فشار خون بوده كه اثرات ضد آندروژني آن نيز شناخته شده است. اثرات ضد آندروژن اسپيرنولاكتون موضعي نيز در حيوانات ثابت شده است. مصرف موضعي كرم اسپيرنولاكتون 2% تاثيري بر روي هيرسوتيسم و ف کرم آبرسان رخ کیووی رویش موها نداشت. كرم روشنكننده پرفروش «نيوآ» لايههاي عميق از سلولهاي پوست را در برابر آسيب اشعه UV، تيره شدن پوست و پيري زودرس آن نگهداری ميكند و ظاهري پر‌نور و براق به پوست شما ميدهد. پيگيري به شکل ماهانه تا پنج ماه ادامه يافت.يافته ها: در تیم پایین معالجه اهمیت ترتينوئين 3 نفر (7.5%) و در بيماران پایین معالجه با آلفاهيدروكسي اسيد، 8 نفر (20%) پاسخ به معالجه عالي داشتند. بهبودي از نظر باليني حیاتی منفي شدن هر پارامتر باليني اعم از تغيير رنگ ضايعه، پوسته ريزي در لحاظ گرفته شد و بهبودي از لحاظ قارچ شناسي بر پایه منفي شدن آزمايش مستقيم ميكروسكوپي در لحاظ گرفته شد.يافته ها: در پايان هفته دوم، علايم باليني 60% مبتلايان به پيتريازيس ورسيكالر در گروه درماني تربينافين یک سال محو گرديد در حالي كه در مجموعه درماني كلوتريمازول تنها 35% مبتلايان، ضايعات بصورت كامل محو گشته بود. تربينافين بر روي بسياري از قارچ ها به رخ خوراكي يا موضعي عمل مي كند.

ایندکسر