پودر اروزیل حساس حجم فراوان بالای خود، هنگامی که با مواد مایع ادغام میشود باعث غلظت زیاد، ضخیم شدن و حالتی چسبندگی پیدا نمودن در آن ماده میشود. اروزیل به عنوان کاربردهای فراوان متعددی که داراست در در آغاز به تیتر یک جایگزین مناسب برای کربن سیاه شناخته شده بود، در صنعت لاستیکسازی از آن به تیتر یک پرکننده فراوان مقاوم فروش اروزیل 200 چینی به کارگیری هم میشد. در سال 1943 همین سیلیکا کلیدی اسم اروزیل وارد بازار شد و در بخش اعظمی از ترکیبات به عنوان مواد نخستین از آن به کارگیری شده است.اروزیل به عنوان کاربردهای بسیار متعددی که داراست در در آغاز به تیتر یک جایگزین مطلوب به جهت کربن سیاه شناخته شده بود، در صنعت لاستیک سازی از آن به تیتر یک پرکننده مقاوم به کار گیری نیز می شد. همین خواص در صنعت رزین بسیار ارزشمند میباشد و باعث افزایش غلظت رزین و دوری از شرّه کردن آن میشود. اروزیل در ترکیبات خاص، شرایط ژل مانند می تواند به وجود آورد و این ویژگی در تولید خمیر دندان نیز مورد استفاده قرار میگردد. از طرفی دیگر، افزودن کف سیلیکا به ترکیبات دیگر، وضعیت ژل نظیر به آنان می دهد؛ این کاربرد، بسته بندی و حمل و نقل محصولات را ساده تر می سازد. اروزیل در محصولاتی نظیر خمیر دندان به تیتر پرکننده در الاستومر سیلیکون و تهیه ویسکوزیته در رنگ ها ، نوشیدنی ها ، پوشش ها ، جوهرهای چاپی ، چسب ها ، مواد غذایی ، مواد آرایشی ، مواد درزگیر و رزین های پلی استری نیز بکار می رود تا به قوام و سختی آن‌ها کمک کند. اهمیت تغییر‌و تحول سرعت جریان ترکیب گازهای هوا و سوخت (مانند هیدروژن)، سیلان تبخیر شده، سیلیسیم تتراکلرید، متیل تری کلروسیلان، دمای احتراق و زمان تشکیل ذرات و محفظه احتراق، خواص فیزیکی سیلیکا (مثلا ً اندازۀ ذرات و مساحت سطح) و حجمی مجموعه سیلانول تغییر و تحول می نماید و منجر به تنوع جور ها به جهت مصارف متعدد می شود.

ایندکسر