دریچه سقفی گرد تخت (دیفیوزر گرد تخت) قابل استعمال در کاربرد های سرمایشی، گرمایشی و تهویه مطبوع می باشند. دریچه گرد سقفی بلندگویی برجسته(دیفیوزر گرد برجسته) قابل به کار گیری در کاربرد های سرمایشی، گرمایشی و تهویه مطبوع می باشد. منحصربه‌فرد کانال هایی که به صورت افقی در بالای پروژه ها پیاده سازی شده اند و دهانه انشعاب نیز از راه و روش سقف کاذب خارج می‌رود از دریچه سقفی هوا بهره برداری فروش روزنه سقفی چهار طرفه خواهد شد. ارزش روزنه سقفی تهیه و تنظیم هوا را میتوانید از کمپانی صنعتی پیشگام استعلام نمایید. روزنه های سقفی به رخ 4 طرفه، 3 طرفه، 2 طرفه و همچنین 1 طرفه اساسی پره های ثابت تولید می شوند. در این نوع دریچه ها مقدار بالای پخش هوا در فضای در فضای گزینه به کارگیری باعث می شود مقدار دما اصلی شتاب خوبی به حد مطلوب برسد. همچنین اساسی توجه به جهت پره ها در این گونه روزنه ها، هوا حیاتی شتاب مطلوب به تراز خواهد رسید. اما به صورت نصب تحت سقف، روزنه سقفی دارای دقت به محل نصب آن هم به صورت دمپردار و نیز سوای دمپر گزینه استعمال قرار میگیرد. این روزنه ها جهت هوای رفت و رجوع و تخلیه به کارگیری می شود که چرخش جریان یکنواخت هوا را به شکل افقی توسط پره های پشت سر هم نیز مرکز انجام می دهند. از کاربرد های یگانه همین روزنه نیز می قدرت به به کار گیری در طراحی های سقف باز(Exposed design) و پلان باز(Open plan) مثل سالن های پهناور نمایشگاه، سوپر مارکت ها، فرودگاه ها، کارخانجات و … در هنگام گزینش روزنه کولر صد رد صد حساس طول سقف محل گزینه لحاظ هم توجه نمایید زیرا چنانچه سقف سالن یا این که اتاق های شما بیش از 5 متر باشد دریچه های چهار طرفه سقفی برای این مکان کارائی نخواهند داشت و حصر ارتفاع سقف در همین دسته از روزنه ها 5 متر می باشد. دریچه سقفی تایلی مهم دریچه گردِ جت نازل متشکل از یک صفحه ی فلَت از ورق آلومینیوم(با قاب یا این که بدونِ فریم) و یک عدد دریچه جت نازلِ گرد می باشد که قطر دریچه گردِ جت نازل بسته به سایزِ کانالِ اساسی متغیر میباشد.جانماییِ دریچه گردِ جت نازل در بدنه دریچه سقفی تایلی ،باعثِ پرتاب مستقیمِ جریانِ هوای کانالِ اصلی به محیط می گردد، چرا که تیغه های مستقیمِ روزنه جت نازل هیچ اصطکاکی در مسیر خروج جریانِ هوا ساخت نکرده و مستقیم ترین حالتِ خروجِ جریان هوا را از دریچه بعهده دارد.با توجه به شکل و ظاهرِ دکوراتیوِ روزنه جت نازل ، این مورد قضیه باعثِ استقبالِ کارفرمایان و مهندسان و طراحانِ ساختمان از استفاده از این جور دریچه ( دریچه سقفی تایلی حیاتی روزنه گردِ جت نازل)در پروژه های خود شده است.دریچه سقفی تایلی اصلی روزنه گردِ جت نازل نیز می تواند بصورتِ بدونِ فریم و هم بصورتِ بافریم تولید شود.

ایندکسر