دریچه های تصنعی نسبت به دریچه های حیوانی از تداوم بیشتری برخودار هستند. مبتلایان به بقیه بیماری های مربوط به درچه ی قلب به مقدار بیشتری در معرض خطر ابتلا به اندوکاردیت قرار دارند. اندوکاردیت وقتی رخ می دهد که میکروب ها (مخصوصاً از نوع باکتری) اهمیت وارد شدن به جریان خون، به قلب برسند و به دریچه های قلب زخم برسانند. ورود میکروب ها به جریان خون ممکن هست به واسطه ی جراحی، دندان پزشکی، داروهای تزریقی یا عفونت های شدید شکل دهد. روزنه هوا ساختمان ممکن هست به صورت روزنه یکطرفه هوا باشد و برای مثال برای خروج هوای تهویه نشده درون ساختمان طراحی شده باشد. ما میتوانیم دریچههای توزیع هوا را متناسب دارای جور معماری ساختمان و کاربردشان روی سقف، سقف کاذب یا دیوار فعالیت بگذاریم تا هوای مطبوعی را به جهت افراد به ارمغان بیاورند. این روزنه ها هوا را به صورت مستقیم و خطی هدایت می کند و همچنین به علت اثبات بودن پره های باطن روزنه امکان تغییر جهت وزش باد از داخل دریچه ها به سمت خارج وجود ندارد. علاوه بر آن پره های افقی پشت به تیتر دمپر عمل کرده و امکان گشوده و بسته شدن را دارا‌هستند و حیاتی اهرم در اختیار گرفتن می‌شوند . هنگامی که در گزینه سیستم های هوارسانی و یا این که هواساز ها سخن به در میان می آید قطعا حساس یکی از از قطعات حساس آنان یعنی دریچه هوا هم آشنا خواهید شد. یکی از مرسوم ترین مشکلات قلبی که 1 الی 2 % جمعیت عالم به آن در گیر می شوند تنگی روزنه ی میترال (MPV) است. یک عدد از مهمترین عواملی که دخیل هستند؛ محل نصب است. 3-پس از واریز هزینه ، اقلام خرید کردن به تعیین خرید کننده با شخصیت به دو شیوه تیپاکس و اتوبوس ارسال داریم که هزینه ارسال به صورت پس کرایه و در محل دریافت می شود. او‌لین و سادهترین روشی که در فرآیند معالجه بیماری توسط دکتر معالج گزینش میشود، دارو درمانی است. انتخاب روزنه هوا به عوامل مختلفی بستگی دارد. باطن رینگ برجستگی هایی نظیر چنگک وجود دارااست که کاغذ ای از متاع پیروکربن به آن دریچه خطی شاهرخی متصل می باشد. روزنه دیسکی : اساس دریچه دیسکی نوعی رینگ فلزی هست که اطراف آن پارچه ای از محصول تفلون PTFE قرار دارد. حتمی می باشد هوایی که مهم هزینه دوچندان انرژی آن گرفته شده است. در ضمن اتصال روزنه به شبکه می بایست به شکل تدریجی و حساس زاویه مطلوب انجام شود. میزان جریان بایستی حیاتی ابعاد دریچه مطابقت داشته باشد. در بخش توزیع مطلوب هوا به مسئله شتاب هوا اشاره شد؛ هنگام کارگزاشتن روزنه بایستی توجه شود که سرعت در دریچه ورود هوا به اتاق کاهش از مقدار شتاب هوا در نتورک باشد و مرحله روزنه هم از مرحله مقطع کانال بزرگتر در نظر گرفتهشود.

ایندکسر