به نظر می‌رسد تضارب ایلان ماسک اساسی جک سوئینی به زودی جدیتر میگردد و همین نوجوان ۱۹ سال به جهت توقف ردیابی جت شخصی ماسک مبالغ متعددی را طلب میکند. به جهت استعمال درست از ماسک بایستی در نخست دستان خود را تمیز کرد. در همین مرحله بایستی ابتدا دستهای خود را تمیز کنید، ماسک را حیاتی گرفتن بند کناری به دقت از شکل خود قطع کنید. در صورتی که دستتان اهمیت ماسک تماس داشت، دستهای خویش را دارای ضدعفونیکنندههای اساس الکل تمیز نمایید یا این که دارای آبوصابون بشویید. قبل از به کارگیری از ماسک بر روی رخ خود، اطمینان حاصل نمایید که قسمت سپید ماسک به سمت رخ شما باشد.دو بند ماسک را پشت گوش خود قرار دهید ماسک سه لایه وارداتی پلمپ sui zhian . دقت کنید زمان استفادۀ بعدی، اصلی دست اندرکاران عفونت زای احتمالی بر روی مرحله خارجی ماسک، تماس پیدا نکنید و پس از بده بستان ماسک، دستهای خود را شست وشو دهید. ولی درصورتیکه شما نتوانید حساس ماسکی که دارید خوب نفس بکشید، پس احتمال همین که آن را بر روی صورت خود نگه دارید، ناچیز است. به جهت این که ماسک تا حد ممکن به پوست شما نزدیک شود، نصیب بالای آن حساس یک لبۀ خمیده اساسی گیره بینی میباشد که می تواند در اطراف بینی شما قرار گیرد. آنگاه از باز‌نگری سالم بودن ماسک لازم هست نصیب بالای ماسک را به صحت تهیه و تنظیم کنید. تنظیم قطعۀ بینی زیاد اساسی و اضطراری هست زیرا هم اکنون که ماسک طبابت بر روی سر و صورت شما قرار گرفته است، از انگشت اشاره و انگشت شست خویش به کارگیری کنید تا نصیب خمید ۀ لبۀ بالای ماسک را اطراف پل بینی خویش بچسبانید. ماسکهای پزشکی : این ماسکها وقتی پیشنهاد میشوند که شما یا این که عضوی از خانواده در معرض خطر بالای بیماری کرونا باشد. در همین مورد می توانید از فروشگاه های اینترنتی اعتبار که در زمینه فروش ماسک، مواد ضدعفونی کننده و سایر تجهیزات طبی عمل می کنند، ماسک خریداری کنید. آیا در موقعیت فقدان ماسک، می قدرت از ماسکهای N95 مجدداً استفاده کرد؟ برای پرهیز از استفادۀ افراد غیر از شما از همین ماسک، آن را علامتگذاری کنید. چون به کار گیری از آن آسان بوده و شما را در برابر گونه های ویروس مراقبت می کند. ماسک ها را به مدت 10 تا 30 دقیقه بر روی پوست خویش بگذارید، بدین ترتیب به مواد اجازه می دهید به پوست شما رخنه کنند. برای پوشیدن ماسک بایستی دست خود را به طور کامل و مطابق اصول درست بهداشتی اختصاصی دست، شست و شو بدهید و سپس دو بند ماسک را از نیز قطع کرده و بند بالایی ماسک را بالای گوش و بند پایینی را تحت گوش قرار دهید.

ایندکسر