البته به عامل فرآیندهای تبخیر و اکسیداسیون که در زمان جوشکاری اتفاق میفتد، یه خرده از ارتفاع الکترود کاسته میشود. به جهت ساخت الکترودهای مصرفی از موادی مثل فولاد ملایم (کم کربن) و فولاد نیکل به کار گیری میشود. برای فهم و شعور خوب تر این مسئله توصیه می شود به مقالهای تحت تیتر طریق نامگذاری الکترود مراجعه کنید. این الکترودها حساس هر دو گونه جریان متناوب و یکسو و دارای هر نوع قطبیت به فعالیت می روند. الکترودهای مختلفی مهم درصدهای متعدد در بازار وجود داراست که بسته به نوع کاربرد می قدرت از آنان استعمال کرد. مزیت اضافی آن حیاتی جریان یکسو یا متناوب کاربرد دارد. برای اتصال دو شیء و یا این که دو قطعه به نیز که از متریال فلز ساخته شده اند جوشکاری انجام می شود که در آن از الکترود جهت مالامال کردن فضای خالی تولید شده، به کار گیری می شود. خصوصیت های عملی، خواص مکانیکی و موردها کاربرد این الکترود مشابه E6010 می باشد. روکش این الکترود دقیقا مشابه ادغام الکترود E7015 و E7016 ولی کلفت خیس از آنهاست. مشابه الکترودهای E7018 می باشد. الکترودها بر حسب خاصیت مکانیکی مفتول فولادی، نوع پوشش، وضعیت جوشکاری طبقه بندی و به جهت شناسایی شماره وزن الکترود استیل گذاری می شوند. اولی دو رقم سمت چپ (یا سه رقم اول در سیستم پنج رقمی) حداقل مقاومت کششی مفتول الکترود بر حسب کیلوپوند بر اینچ مربع را نشان می دهد. همانند الکترود E7015 می باشد. E6012: الکترود همگی شرایط اساسی جریان متناوب و یکسو اساسی قطبیت منفی. E6011: الکترود همگی وضعیت اساسی جریان متناوب و یکسو دارای قطبیت مثبت. نهایی رقم مدل جریان و دسته روکش الکترود را گزینش می کند. این الکترودها چون در روپوش آنها مواد سلولزی به عمل نمی رود جوش های ساخت شده حداقل هیدروژن در جوش را دارا‌هستند در سرانجام به این الکترودها، الکترودهای ناچیز هیدروژن هم گفته می شود. بخش اعظم کاربرد این الکترود در جوشکاری فولاد نرمه هست لیکن می توانند در جوشکاری ورق های گالوانیزه یا این که برخی از فولادهای قلیل آلیاژ به فعالیت روند.

ایندکسر