از نرم افزار آرچی کد میتوانید برای کارهایی نظیر طراحی ساختمان، طراحی دکوراسیون داخلی، و همینطور نقشه کشی ساختمان نیز استعمال کنید. نیز چنین وقتی فعالیت مدلسازی شما کل شد، می توانید فولدر را به فرمت های قابل انعطاف افزارهای دیگر همچون 3D studio، Autocad و Sketchup ذخیره طراحی ساختمان سه بعدی کنید. به چه کسی طراح ساختمان گفته می شود؟ کل پروژه های ساختمانی به یک طراح ساختمان که معمولا یک معمار حساس مجوز یا مهندس بنا است، نیاز دارد. این خانهها، که محل سکونت یکیا دو خانوار میباشند، بعضاً در محله های کهن دیده می شوند و اهمیت تعداد زیادیاتاق هستند. به طور گسترده، طراحی ساختمان به برنامه های کاربردی معماری، مهندسی و فنی اشاره دارد که به جهت طراحی ساختمان ها به عمل می روند. گردش فعالیت گونه سازی دیتاها ساختمان به وسیله Revit خیر صرفا به حداکثر رساندن بهره وری یاری می نماید بلکه به بی آلایش سازی گردش فعالیت طراحی و مجموعه مستند سازی نیز یاری می کند؛ نیز چنین پروژه ها را از زمان طراحی تا دوران اتمام در عین به روز رسانی خودکار شتاب می بخشد. در نهایت از طرز تولید تعاملی پویا بین استانداردهای موجود و اطلاعات حاصل از ارزیابی و هم دیتاها فرمی، ساختمان مورد نظر بر مبنا پوستهی پاسخگو طراحی شده است. از قابلیت و امکان های ویژه نرم افزار ArchiCAD (که حتی در نرم افزار اتوکد هم موجود نیست) می توان به قابلیت تولید اتومات حجم 3 بعدی یک پروژه آنگاه از طراحی 2 بعدی آن اشاره طراحی ساختمان های ضد انفجار کرد. حتیالمقدور از ایجاد اختلاف مرحله در طبقه می بایست دوری شود. بدین ترتیب می توان چنین استنباط کرد که طراح چنین ساختاری بایستی برنامه ریز حساس آن هم باشد و به عبارتی جور که از مستندات تاریخی (پل های دایمی و پل های موقت) برآمد، اضطراری میباشد تا طراح تماما آشنا اهمیت محیط احداث بنا باشد و به عبارتی مستقر باشد. ساختمان های پایدار اساسی هدف تصحیح عادات مصرف انرژی در عملکرد اند تا راه جدیدی را در به کارگیری از منابع تجدیدپذیر سازه کنند.

ایندکسر