همین دسته استخرها که اکثر زمان ها از دسته پیشساخته هستند، داخل فضای آمادهسازی شده آیتم لحاظ تعبیه میشوند. همین طرز از هزینه بالاتری برخوردار هست . از مزایای سرامیک کاری استخر ها همین هست که سطح خوشگل و صافی به ما می دهد و تمیز نمودن و جارو زدن استخر سهل وآسان تر می باشد در صورتی که استخر های بتنی مدام کلیدی مشکل خزه بستن کنج ها و دیواره ها و سبز شدن پرسرعت آن مواجه میباشند و به دفعات نیاز به رنگ آمیزی دارند. سرامیک های استخری و سرامیک های که به جهت قشنگ سازی به عمل می فرآیند درصورتیکه روی برگه نبوده باشند بایستی کارگزاشتن سرامیک، دانه دانه و مهم توجه بسیار در کنار یکدیگر انجام میشود. در این استخر ها سکوی شیرجه هم وجود دارد .البته قرار دادن درجه در استخر هایی اهمیت عمق مناسب انجام می پذیرد. کمپانی پارسیان استخر اهمیت داشتن فریم کارآزموده این فعالیت را انجام دیتا و بر شالوده فاصله استخر تا موتورخانه و تصفیه منزل پمپ و فیلتر مناسب حیاتی آن استخر طراحی شده و لیست ای از برند های متفاوت را در اختیار کارفرما قرار می دهد تا براساس نیاز ، میزان دارایی ، سلیقه و دارای تکیه بر تجربه شرکت پارسیان بتوانند بهترین را تعیین کنند. امروزه اندازه مناسب برای ساخت استخر در باغ حدود 6 متر طول در 4 متر عرض می باشد که می توان همین مساحت را با صورت و طرح های گوناگون اجرا کرد. عرض بند در کاشی کاری استخرها همیشه باید ۲ تا ۳ میلی متر باشد تا بندها کلیدی ملات لبریز شود. پس از بتن ریزی باید تراز بر روی بتن به شتاب بوسیله ماله کشی صاف شود و هیچ نوع نقص‌ و فرجی در تراز بتن نباشد . در همین حالت می بایست سطح به دست آمده تماما صاف و یکنواخت باشد. به جهت نگهداری حالات عمودی صاف بودن قالب و فاصله قالب از میلگرد از فاصله نگه دار(اسپیسر) و رانکا به کار گیری میکنیم بعد از آن از انجام کارهای اول قالبهای فلزی را حیاتی استعمال از پیم وگوه و ولت ابند و متعلقات فعالیت قالبندی انجام می شود و قالب محکم وبا توجه مهار می نماییم که در زمانه بتون ریزی و تراکم بتون قالب بتواند شرایط خویش را محافظت کند و مانع کج شدن دیوار استخر گردد در شکل اجرای صحیح این روند عمل ساخت بنا استخر به اتمام رسیده و آنگاه از دوروز اهمیت توجه به شرایط اب و هوایی قالب از رو بتون برداشته می شود و استخر برای انجام کارهای باریک کاری نظیر سیمانکاری،آب بندی، سرامیک وغیره اماده می گردد در صورتی که کار اهمیت منبع آب سر پوشیده باشد همین روند انجام می شود و یک سقف دال بتون روی کار انجام می گیرد. استخر عمومی به رخ استخر سرباز ، استخر سرپوشیده ، استخر کودکان و استخر هایی کلیدی اعماق متعدد وجود دارد . کمتر تردد و ترافیک هوایی کمتر تردد و ازدحام دریایی کاهش تردد و راه‌بندان زمینی کمتر زباله و اعتنا به محفظه زیست نظافت عمومی و اعتنا به بهداشت کمک به بهداشت جهانی، فضای مجازی برای برگذاری مراسمات تعزیه فضای مجازی برای آموزش و یادگیری در حوزه های مختلف پی بردن به کارایی دانش خوبتر یا این که ثروت با اعتنا به مورد قضیه حتی ثروتمند ترین انسان ها بر روی کره زمین در انتظار کشف داروی COVID-19 برای نجات جان خویش میباشند حتی درصورتیکه ثروت داشته باشند سلامتی خویش را وام دستاوردهای علمی و طبی می دانند همین ویروس در جهان ماندگاریش بیش از ویروسهای دیگر بوده میباشد که اکثر اوقات ویروس مدت زمان کمتری بر روی کره زمین باقیمانده اند و دارویی کشف آن‌ها زودتر رخ گرفته واکسیناسیون اقدام حتمی انجام شده می باشد .ولی این ویروس به صورتی جهشی با توجه به وضعیت محیطی و آب هوای در حال تغییر می باشد . درمرحله قبل از بتن ریزی و لوله کشی بایستی همگی سیستم ها و دستگاه های مورد نیاز مشخص و معلوم شده تا لوله کشی های حتمی شکل گیرد. خارج آرودن ویبراتور از بتن بایستی قبل از ظواهر شدن دوغاب سیمان رخ می گیرد.. زیرا کمی از دوغاب مصرفی برای سرامیک کاری باقی می ماند که پاک می گردد و مجدد از آن به کار گیری نمی شود به این ترتیب حجم دوغاب مصرفی برای سرامیک کاری استخر حساس حساب نمودن میزان دورریز به میزان یک لیتر در هر مترمربع سفارش میشود. تجهیزات پمپاژ شامل یک پمپ و موتور باید به جهت چرخش آب استخر ارائه شود. هزینه های مربوط به محافظت استخر شامل هزینه قبوض آب و برق و تعمیر و مراقبت استخر به شکل منظم است. به صورت کلی با همه تجهیزات شامل بتن ریزی , سیمان کاری , سرامیک کاری, و نصب سیستم تصفیه. ساخت استخر خانگی به دو رخ همیشگی . اخلاق مصرف آب، بهخصوص مصرف آب خانگی بهمثابه بینش زیستمحیطی منجر شده هست آب بهعنوان مادۀ حیاتبخش زندگی اصلی معضل جدی مواجه شود؛ به همین علت، بخش اعظمی از پژوهشها در سالهای اخیر، این مشکل بینالمللی را تحلیل و راهحلهایی را برای خروج از آن ارائه کردهاند.

ایندکسر