پلاستیکهای پلیاستایرن اصلاح شده حیاتی لاستیک، به طور معمول در ساخت تلویزیون، اسباب خانگی، قسمتهای داخلی یخچال، نظیر سینیها، طبقات، پوششهای داخلی، ظروف محافظت و … لذا در ایجاد انواع محصولات تجاری مانند ظروف نگاه دارنده سوخت، صندلی های گزینه استعمال در فضای باز، اثاثیه بازیها، جامه دانها، لولهها، روکش کابل و سیم و … همانطور که از اسم این گرید پیداست، از همین گرید در مراقبت انواع نوشیدنیهای گاز کربنیک دار استعمال میشود. از چسبها یرای اتصال دادن پلاستیکها، چوبها، کاغذ، سرامیک و فلزات به کارگیری عایق الکتریکی و حرارتی فراوانی میشود. موسوی کانی اظهار داشت: کمتر هزینهی فرآیند به دلیل به کارگیری از نحوه آسان سل- ژل، کمتر قیمت مثال با به کارگیری از مواد اولیهی ارزان قیمت، کاهش اتلاف انرژی و افزایش شتاب پردازش قطعات الکتریکی از دیگر مزایای اصلی ایجاد و کاربرد عایق دیالکتریک پیشنهادی است. سه تیم با همین بسپار، پلی اتیلن سنگین، پلی اتیلن سبک و پلی اتیلن سبک خطی است . پلیاتیلن که عمدتا در سه تیم پلی اتیلن سنگین، سبک و سبک خطی ساخت می‌گردد لبریز مصرف ترین عایق های الکتریکی مایع بسپار دنیا است. همچنین پیش بینی می شود که در سال 2017، پلی اتیلن سنگین اهمیت مصرف حدود 46 میلیون بدن حدود 46 درصد مصرف کل پلی اتیلن ها را به خویش اختصاص دهد . بطوریکه پیش بینی می‌شود تا سال 2017 مصرف این پلیمر اهمیت متوسط رویش مصرف سالانه 4/5 درصد به حدود 34 میلیون بدن (34 درصد مصرف کل پلی اتیلن ها ) اساسی لغو گردد . فشردگی زنجیره مولکولی در همین جور بسپار باعث ارتقاء حجمی و کاهش شدید انعطاف پذیری آن می‌شود . از مزایای پلی وینیل کلراید، مقاومت عالی آن در برابر چربیها، روغنها، اسیدها و بازها میباشد. رزین های پلی اتیلن به دلیل برخورداری از ویژگیهایی نظیر انعطاف پذیری بالا، مقاومت عالی در مقا بل اسیدها، بازها و نمکها (به استثنا مواد اکسید کننده قوی) و آب، در محصولات بیشماری بکار رفته و به همین دلیل، امروزه بیشترین ساخت بسپار جهان را به خود اختصاص دیتا هست . این بسپار به برهان خصوصیت های مخصوص به فرد، از پرورش مصرف بالاتری نسبت به پلی اتیلنهای سبک و سنگین برخوردار است. همین بسپار اگر چه نسبت به پلی اتیلن سبک از مقاومت ضربه ای کمتری برخوردار است، اما مقاومت آن در برابر مواد شیمیایی تنشهای شکننده محیطی عالی است.

ایندکسر