در همین جا نکات عمومی مهمی را ابلاغ می کنیم: در حدود یک هفته باید از بالش بلند و یا این که حتی دو یا این که سه بالش به کارگیری کنید، به کارگیری از کمپرس یخ به جهت کمتر تورم و کبودی های ساخت شده، ولی یخ نباید به طور مستقیم با پوست تماس داشته باشد. جهت کمتر تورم و کبودی ها بهتر می باشد زمان استراحت کردن یا خوابیدن اصلی قرار دادن یک بالش اضافی درزیر شانه های خود سر شما دارای یک زاویه 20 تا 30 رتبه بالاتر از سطح بدن شما باشد. آن گاه از کار لیفت شقیقه ممکن هست مقدار کمی تورم و کبودی ایجاد شود. از نظر بسیاری از افراد، کار جراحی لیفت شقیقه عملی ساده و دقیق بوده که فارغ از دیده شدن اثرها جراحی نتیجه ای قشنگ به ملازم داراست و از طرفی زمان ریکاوری آن کوتاه است. در این روش، محل مورد لحاظ تحت اثر گذاری بیحسی قرار میگیرد. انجام فعالیت لیفت شقیقه غالبا میان ۱ الی ۲ ساعت دوران میبرد و بیشتر اوقات نیازی به بیهوشی شخص به جهت انجام جراحی نمی باشد و فقط بیحسی موضعی به جهت انجام کار لیفت شقیقه کافیست. این طریق به هیچ وجه بر وسط پیشانی یا منطقه میان ابروها تأثیر نمی گذارد. اهمیت وجود برش کاهش و دستکم تهاجمی بودن این روش، لیفت شقیقه می تواند تأثیر چشمگیری در ویژگی های شکل و ظاهر شما داشته باشد. اگر‌چه همین یک نحوه دارای دست کم تهاجم است، اما جراحی لیفت شقیقه به جهت همه اشخاص مناسب نیست. او می تواند به شما یاری نماید تا تصمیم بگیرید که آیا این طریق برای شما مناسب است یا این که خیر. این طریق می تواند با لیفت و تغییر و تحول صورت ابروها باعث شود تا ظاهر شخص دلپذیرتر و برنا تر نشان داده شود. روش MACS یا لیفت شقیقه حساس کشیدن لایه عمیق تحت پوست: در این روش نیز همان برشهای طرز قبل زده میشود. لیفت پیشانی دارای طرز باز دارای برش تعدادی سانتیمتر پشت خط رشد مو از گوش تا گوش، روشی بوده که در گذشته انجام میشده و بدلیل برداشته شدن پوست اضافه پیشانی از قسمت مو دار سر سبب عقب رفتن خط رویش مو و بلند شدن پیشانی می لیفت شقیقه حیاتی کش شود. برای کاهش ورم و کبودی، بهتر می باشد بهمدت یک هفته تا 10 روز موقع خواب سر خویش را بالا نگه دارید. مسکنها و دیگر داروهای تجویز شده به وسیله دکتر را سر موقع مصرف کنید. از سوی دیگر جراحی لیفت شقیقه صرفا طرفین صورت و پیشانی را لیفت می کند. افرادی که قبلاً دیگر طرز های جزئی زیبایی را انجام دیتا اند نیز ممکن است کاندیدای مهربانی برای انجام همین فعالیت باشند.

ایندکسر