دربِ لولاییِ روزنه دسترسی رشته کویل استیل هم حساس لولای فلزی و استیل فابلیت ایجاد دارااست و سازه به درخواست کارفرما میتوان روزنه دسترسی رشته کویل را حتی در موردِ لولا، به صورت کل استیل تولید کرد. در همین نوع در تراز روزنه دسترسی رشته کویل شیار، منفذ یا معبری برای عبور هوا وجود ندارد و تراز دربِ همین روزنه به طور دریچه فن کویل چوبی تام پوشیده است. روزنه دسترسی حرفه کویل گریل دار استیل هم به رخ پیچ ازرو و نیز به صورت پیچ از تو قابلِ کارگزاری است. روزنه دسترسی حرفه کویل پلاستیکی به صورت پیچی در محل حفره خویش نصب و تثبیت میشود. اساسی مجهز شدن درب روزنه ذیل حرفه کویل به روزنه خطی ، نسبت به تولید بک خم ۹۰ جايگاه در اضلاع محیطی درب روزنه زیر حرفه کویل اقدام خواهد شد تا ساختار درب دریچه پایین فن کویل به شکل مستحکم و فابریک امکان ایستایی داشته باشد . از نحوه شیارهای همین روزنه خطی،آنرا بصورت توری دار می سازیم.روند تولید درب روزنه حرفه کویل خطی وزنه ای با ساخت روزنه خطی بر روی بدنه درب و هم خم کاریِ حاشیه های محیطیِ درب دریچه رشته کویل تمام می گردد. روزنه دسترسی رشته کویل استیل هم نظیر آلومینیوم کلیدی مدلهای متنوع است که به اختصار به توضیحاتی در گزینه انواع دریچه دسترسی حرفه کویل استیل میپردازیم. اهمیت یک پیچ مخفی اهمیت امکان کارگزاشتن آسان می باشد و از ورق های آلومینیومی در بعد ها گوناگون ساخته شده است. کارگزاری همین دریچه آسان میباشد و گاه در پشت کادر دریچه رشته کویل پلاستیکی، فنرهایی هم برای ساده خیس نمودن مراحل کارگزاری تعبیه شده است. دریچه حرفه کویل مشبک بیشترین مقدار هوارسانی به درون محفظه فن کویل را انجام می دهد.برای دستگاههای اساسی تُناژ بالا که نیاز به مقدار بالایی از هوای برگشت از باطن محفظه را دارند دریچه حرفه کویل مشبک وزنه ای،انتخابی ایده آل محسوب می شود.برای تناسب ساختاری در بین نمای روزنه حرفه کویل و روزنه هوای فن کویل می اقتدار نوعِ روزنه دهش هوای فن کویل را نیز از دسته لانه زنبوری یا مشبک تعیین نمود.برلیرساخت دریچه فن کویل مشبک وزنه ای ابتدا اضلاع قاب را بر مبنا سایزِ محلِ نصب،برش می دهیم.پس از این مرحله به جهت گوشه زنیِ اضلاع کادر مبادرت می شود.گوشه زنی می بایست در زاویه ۴۵ رتبه صورت پذیرد تا در زمان همچسبانیِ سرهای دو ضلع به هم زاویه ای تماما گونیا و ۹۰ رتبه حاصل گردد.برای اتصال اضلاع فریم به نیز در گوشه های عمل از قطعه ای بنام کرنر که از ورق گالوانیزه قطور می باشد استعمال می گردد تا با روش پِرسی همین اضلاع به هم متصل شوند.با اتصال این اضلاع به نیز و تشکیل ساختار فریمِ دریچه رشته کویل فورا بایستی نسبت به ساخت جای پیچ یا خزینه پیچ بر روی نما یا دیواره داخلیِ قاب مبادرت می گردد.با انجام همین سطح و اتمام ساخت فریم،نوبت به تولید درب دریچه حرفه کویل مشبک می رسد.جنس درب هم از ورق آلومینیوم می باشد که سازه به سایز و بعد ها درب،این ورق برش دیتا می شود. هنگامی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط اهمیت دریچه رشته کویل چوبی وب وبسایت خود باشید.

ایندکسر