در مرحله بعد از آن بایستی محلول را بخوبی سرد کنیم تا بلور های ماده آیتم حیث ما بدست آید. مواجهه عمده می تواند باعث ادم ریوی شود، در چنین شرایطی می بایست فورا فرد را به اورژانس منتقل کرد و تاخیر در همین کار می تواند منجربه مرگ شود. بیش از 170 شهر معدن تا اوایل دهه 1940 برای تأمین این محصول در دنیا در حال کار تمام بودند. همین در حالی میباشد که کاربرد همین ترکیب یونی به تیتر کاتالیزور مواد احتراقی چشم می شود. پتاسیم نیترات یا این که شوره نمک یونی سفید رنگی میباشد که از یون های مثبت پتاسیم K و یون های منفی نیترات NO3 تشکیل شده است، مرجع ازت بوده و به تیتر نیترات فلز قلیایی، نقش یک اکسید کننده حاذق را در واکنش ها به عهده می گیرد، البته محلول آبی آن تقریباً خنثی می باشد. حتی درصورتیکه در خاک یا این که آب وجود داشته باشد. همین آمار بر مبنا آزمون خاک به طریق های محلول پاشی ملازم حیاتی آب پاشی بررسی می شوند. چگالی این ماده مساوی ۱۰۹/۲ گرم بر سانتی متر مکعب گزارش شده است. در تولید اکثر کود های NPK یا این که کود های مخصوص جهت رشد گیاهان آپارتمانی به جهت غنی کردن موادسازنده پتاسیم و نیتروژن ما میتوانیم از همین متاع در ایجاد کود های NPK و کود های یگانه گیاهان آپارتمانی به کار گیری کنیم. این رسوبات نامحلول ساخت نمی کند که می تواند آب پاشی قطره ای یا این که انژکتورها را مسدود کند. همین ماده شیمیایی همچنین به رخ نمک کریستالی نیترات معدنی پتاسیم به رنگ سفید یا این که خاکستری دیده می شود. همین ماده دندان ها را در برابر آلرژی دردناک به یخ ، داغی، اسیدها ، شیرینی ها محاظت می کند. به جهت ساخت خمیر دندان هم همین جنس استفاده می شود تا حیاتی تداخل در انتقال سیگنال درد در اعصاب دندان، حساسیت دندان ها را به درد کمتر کند. حداقل یک نوار 1 اینچی (2.5 سانتی متری) دارو را بر روی مسواک حیاتی موهای قابل انعطاف بمالید و دستکم 1 دقیقه دندان های خویش را مسواک کنید. در خمیر دندان مناسب برای دندان های دارای از همین ماده استعمال می شود تا دندانها کمتر به درد اصلی شوند. همانطور که کنفدراسیون ها در ارتفاع مبارزه داخلی (65-1861) انجام دادند ، استعمارگران به مبداء امن باروت وابسته بودند. یک روش جایگزین برای تولید نیترات پتاسیم بدون فرآورده جانبی آمونیاک، ادغام نیترات آمونیوم و کلرید پتاسیم می باشد که به راحتی به عنوان جایگزین نمک فاقد سدیم به دست میآید. به کار گیری از نیترات پتاسیم به رومیان و یونانیان اول برمی گردد ، که از نمک برای تقویت نمودن گیاهان خویش به کار گیری می کردند. در قرن سوم پیش از ولادت ، چینی ها دریافتند که ادغام ذغال سنگ ، گوگرد و نیترات پتاسیم می تواند یک پودر انفجاری تولید کند. در اینجا اکثر به تحلیل وب وبسایت چگونه نیترات پتاسیم را خالص کنیم.

ایندکسر