آیا میتوانم در همان روز انجام فعالیت لیفت سینه ، کاشت پروتز هم انجام دهم؟ من به فکر کاهش سایز سینه هستم آیا در به عبارتی روزگار بایستی لیفت سینه را نیز انجام دهم؟ لیفت سینه یکی از از روشهای جوانسازی سینه می باشد که طی انجام آن پوست مازاد در نصیب سینه برداشته می شود و بافت آن به اطراف کشیده می شود و ظواهر جدیدی به آن دیتا می شود به همین ترتیب خطوط سینه ها نیز مشخص و معلوم می گردد. افراد خواهان جراحی لیفت سینه می بایست همین نکته را در نظر داشته باشند که این جراحی، کمکی به تبارک شدن ترازو سینه ها نمی کند و در صورتی که مریض خواهان پهناور شدن سینه خود باشد، جراحی پروتز سینه از سوی پزشک معالج تجویز خواهد شد. انجام عمل لیفت سینه در کنار کار جراحی کمتر سایز و ریز نمودن سینه، به منظور بالا کشیدن سینه و سفتتر کردن بافت آن و همینطور تغییر صورت و فرم دهی بافت باقیمانده پستان معمول است. پروسه لیفت سینه، می تواند یک ظاهر جوان تر را فارغ از ریز یا این که پهناور تر کردن سینه ها، در این اندام شما خلق کند. همچنین ایشان کلیدی بکارگیری تکنیک های مدرن و نو مبادرت به فیکس کردن بافت سینه به قفسه سینه جهت مراقبت و حفظ شکل سینه می کنند. به جهت مبادرت به جراحی لیفت پستان نیاز به دانش و دور اندیشی نسبت به آن دیده می شود، اینک بر آنیم تا با در اختیار گذاشتن مقداری از دیتاها در خصوص جراحی لیفت سینه، در این رویه حساس شما ملازمت و همراهی کنیم تا حساس دیدی گشوده و واقع بینانه به سمت آن گام بردارید. انتظارات واقع بینانه ای از عاقبت جراحی دارند. همچنین ، بارداری میتواند نتایج حاصل از جراحی لیفت پستان را خراب کند. متعاقب جراحی قلیل حسی و یا این که فقدان حس در نوک پستان ها ، در اغلب موردها قابل انتظار و موقتی است. زخمها و اسکارهای بعد از آن از جراحی لیفت سینه اجتناب ناپذیر می باشد ، ولی پزشکان تمام تلاش خویش را برای اطمینان از بهبود ظاهرتان انجام میدهند. تمام روشهای لیفت سینه بهگونهای طراحی شدهاند كه سعی میکنند بافتهایی را كه به طور معمول دارای جاری منتهی به نوك پستان میباشند عمل جراحی لیفت پیشانی و ابرو ، حفظ كنند. چنانچه شما همین نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در گزینه عمل فیس لیفت چیست لطفا از وب سایت ما دیدن کنید.

ایندکسر