قرآن مهربان از آن به احسن القصص یاد می کند و در سورهای از قرآن که به نام ایشان میباشد روایت کاملی از حضرت یوسف ابلاغ میشود. لذا روایت تاریخ انسان را از آدم ابوالبشر شروع میکند. در بخشي از اين پيامک ها آمده بود: سفرهاي استاني يوزارسيف آغاز شد«خبرگزاري مصر»، خبرگزاري مصر لحظاتي پيش از سفرهاي استاني و مخالفت معبد امون اهمیت طرح دگرگون سازی اقتصادي خبر داد، يوزارسيف در برنامه هـای قحطي زدايي خود از برنامه هـای احمدي نژاد استفاده کرد وي اهمیت ديدن احاطه زادگان در درحال حاضر بررسي طرحي براي مقابله اهمیت احاطه زادگان اسـت«طرح سهميه بندي بنزين». يوزارسيف: مـن خادم شـما هستم «ستاد انتخاباتي احمدي نژاد»،اينها بخشي از هزاران و شايد ميليونها پيامکي اسـت کـه در ارتفاع 10 ماه پخش اين سريال در مدح و يا نقد اين برنامه ساخته شد کـه در گونه خویش يک رکورد محسوب شود. تنظیم کننده همین سریال گفت: صحیح اسـت کـه اين عشق حیاتی فکر گناه در ذهن زليخا پديد آمده اسـت اما او اين خطا را متوجه مي شود شعله اين عشق و علاقه در زليخا باقي باقی مانده و بـه خاطر آن زنده مي ماند و بـه جايي مي برسد کـه موحد مي شود. چنانچه ببينيم او پشيمان شده اسـت صحیح اسـت خیر اينکه وی را سپس از گناه آزاد نشان دهيم کـه متاسفانه برخي دراين زمينه دنبال یوسف اسدی بهانه گيري هستند. در«لسان العرب»آمده:هرگاه انسان کسی را محرم اسرار خویش قرار دهد و در امور خویش او را مداخله دهد،گفته می شود: Yousef Asadi Bime «أَسْتَخْلِصْهُ» . «صدیق»به کسی گفته می شود که گفتار،رفتار و اعتقادش،همدیگر را تصدیق کنند. این باندبازیها منجر شده که بخش اعظمی از بازیگران فراموش شوند وگرنه، من بازیگر به عنوان یک وظیفه اجتماعی هم فراهم سرویس هستم. ایشان هنوز برای بازی در فیلمی مشغول به کار نشده میباشد و بنا هم ندارد تا پایان سریال «یوسف پیامبر» در نقش دیگری ظواهر شود. کهوری نژاد در سریال «یوسف پیامبر» که همین شبها روی آنتن آی فیلم عربی می باشد نقش «میمی سابو» دوست صمیمی یوسف را بازی می کند که از کودکی اساسی او بزرگ شده است. به باور او، بازیگری یک وظیفه اجتماعی است و ایفای نقش در اثرها نمایشی تاریخی، فرصتی به جهت به تصویر کشیدن تاریخ. ملک الموت جانِ او را در کشیدن گرفت. آنچه توده ای گفته اند که وقتی مردمان مصر باخبر شدند که یوسف را به معرض فروش گذاشته اند به طرف بازار برده فروشان هجوم آورده و ساعت به ساعت قیمت یوسف بالا رفت تا این‌که او را به ترازو وزنش از طلا و نقره و حریر و مشک فروختند و آن را به وهب بن منبه نسبت مید هند، افسانه ای بیش نیست.

ایندکسر