پلک های ذیل هم می توانند ، به وضعیت آویخته درآمده و امکان مراقبت از دیده ها را از دست بدهند. در همین روند ، یک برش در ناحیه خارجی پوست مژه پایین ، یا در منطقه داخلی پلک ذیل ایجاد می شود. لیپوساکشن یا این که لیپوپلاستی یک طریق جراحی زیبایی هست که اهمیت از فی مابین بردن رسوبات چربی اضافی و بهبود خطوط بدن سبب ساز به تغییر و تحول شکل بخش ها خاصی از بدن و افزایش راضی بودن شخص از تناسب اندام خویش میشود. در نهایت در طی جراحی کلیه برش ها انجام می شود و پوست مازاد برداشت می شود و چربی اضافی تخلیه می گردد. آن‌گاه یک لوله توخالی نازک، یا کانول از طرز برشها به جهت قابل انعطاف کردن چربی اضافی با به کارگیری از یک حرکت جلو و عقب در اختیار گرفتن شده وارد میشود. هر یک از همین روشهای کم تعرضآمیز کوچک کردن شکم و پهلو اهمیت معایب و مزایایی هستند که منجر قوت یا این که ضعف آنان نسبت به نیز میشود. انجام زیبایی زنان اهمیت لیزر یک طریق ناچیز تهاجمی میباشد که اصلی دست کم عارضه ها و عصر نقاهت کوتاه مدت همراه می باشد و همچنین می تواند در کنار سایر طرز های زیبایی کاربرد بسزایی داشته باشد. علاوه بر رویکرد های تهاجمی و جراحیهای سنگین زیبایی برای از در بین بردن و حذف چربی مازاد ناحیهی شکم راههای دیگر کم تهاجمیتری به عمل گرفته شده میباشد که می تواند اصلی جراحت بافتی و عارضه ها و خطرات کمتر نتیجه های مطلوبی را بر جای گذارد. ولی قابل ذکر میباشد که به جهت کوچک نمودن و شکل دادن، بینیهای استخوانی مناسبتر از بینیهای گوشتی میباشند؛ و به طور معمول تأثیر جراحی بر روی بینی استخوانی دوچندان بسیار است. جراحی زیبایی روی نقاطی که از نظر عملکردی سلامت میباشند در شکل راضی بودن شخص انجام میشود. از حیث دکتر نبوی، برای انسانهایی که بدن خویش را به دست جراحی میسپارند و حاضرند درد، رنج، اضطراب و استرس ناشی از آن را تحمل کنند، پیامدهای روانشناختی به جراحی زیبایی مایع وجود خواهد آمد. به جهت جواب گویی به‌این سوال باید بگوییم که احتمال رجوع و برگشت شکم بعد از آن از جراحی زیبایی شکم وجود دارااست اما اهمیت رعایت حفظ های تغذیه ای و انجام عمل های ورزشی و تلاش در جهت بهبود رفتار غذایی و عمل های روزمره می توانید احتمال آن را کمتر دهید. در خصوص دوره نقاهت همین طریق جراحی می بایست بگوییم، بیمار دو هفته بعد از آن از جراحی کار کشته به انجام کار های سبک خواهد بود و به مدت شش هفته می بایست از انجام کار های شدید بدنی و ورزش خودداری کند.

ایندکسر