به‌این ترتیب شرکتها کلیدی دقت به سابقه کاری و حرفهای خود میتوانند اقدامات واجب را جهت دریافت رتبه بندی کمپانی خود اعمال نمایند. ساختمان کهن و به شکل اسکلت فلزی و فاقد سیستم مقاوم در برابر زمین لرزه بوده هست که با توجه به دین نامه زمین‌لرزه به جهت بارهای ثقلی و جانبی مقاوم سازی گردید. بهترین و سریعترین نحوه به جهت تقویت سازه ای کلیدی کمتر مقاومتی در بازه زمانی 65 تا 85 % طراحی روبروست، استفاده از الیاف و لمینت FRP است. اضطراری به ذکر میباشد که مدت اعتبار سند درجه چهار سال میباشد که پس از گذشت همین بازده هنگامی میتوان سکو را به جهت دو دفعه تمدید نمود. دارای این طرز مقاوم سازی میتوان گنجایش برشی، فشاری و محصور شدگی ستون ها را تامین کرد و به این ترتیب ظرفیت باربری آنها در در مقابل بارهای جانبی زمین لرزه و قائم ثقلی هم افزایش مییابد. همانطور که از قبل به آن اشاره شد مواردی مثل دانش تخصصی، سند تحصیلی دارای ارتباط کلیدی حوزه فعالیت، امکانات پشتیبانی، تجهیزات، منابع مالی، سابقه کاری، تجارب حرفهای از پاراگراف معیارهای اصلی در سنجش مقدار رتبه بندی شرکتها است. دست‌کم سند کارشناسی به جهت دو سوم از اعضای هیات مدیره الزامی است. از سوی دیگر عدم سوء پیشینه کمپانی از دیگر پارامترهای حائز اهمیتی می باشد که می بایست از سوی اعضای هیات مدیره گزینه دقت قرار بگیرد. همچنین اعضای هیات مدیره نبایستی در سمتهای دولتی سرگرم به کار مقاوم سازی و بهسازی باشند. نکته اخیر آنکه مجموع هفت سال سوابق بیمه به جهت اعضای شرکت حائز کلیدی میباشد. در سال های اخير به طور مكرر ديوارهای برشی فولادي به تیتر سيستم مقاوم در برابر بارهاي جانبی درطراحی و مقاوم سازی بنا ها به كار برده می شوند. از پاراگراف اهمیت ترین همین مورد ها می قدرت به پی ساختمان و جوشکاری آن اشاره کرد در حالی که پی ساختمان از مهم ترین موضوعات تولید و ساز محسوب می شود و به تیتر نمونه برای ایجاد پی می بایست به میزان دقیق و حساب شده نسبت آب و سیمان را رعایت کرد. به جهت بهسازی سازه های والا چه راهکارایی اکثر به کارگیری می شوند؟ این روش سبب ساز ارتقاء اقتدار باربری محوری ستون می شود چون بدنه فلزی دارای باربری بوده و همینطور در اثر پدیده محصور شدن بتن، ستون بتنی هم باربری بیشتری پیدا می کند. چنانچه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ اطلاعات زیاد بخش اعظم در گزینه مقاوم سازی در پدافند غیر عامل لطفا به مشاهده از وب تارنما ما.

ایندکسر