هیدروکسید سدیم در بسیاری از فرآیندهای صنعتی و ساخت دیگر بکار می رود. یکی از دیگر از کاربرد های هیدروکسید سدیم در تصفیه آب است. خوردن یا این که نوشیدن هیدروکسید سدیم می تواند سبب ساز سوختگی شدید و استفراغ فوری ، شرایط تهوع ، اسهال یا این که درد در قفسه سینه و معده و همینطور مشکلات دیگر شود. این اسیدها مهم سدیم موجود در محلول قلیایی واکنش دیتا و استرها یا نمک های آلی را تشکیل می دهند. هیدروکسید سدیم که از آن به تیتر سود پرک یا سود سوز آور نیز یاد می شود یک ماده ای شیمیایی قلیایی است که حیاتی به کار گیری از اسیدها به سادگی خنثی می گردد. حجم سود سوز آور آیتم نیاز برای خنثی سازی به وسیله کنترل روند به عنوان کارایی از میزان وارد شده FFA از نفت خام، گنجایش تولید، مقدار اسید بیش تر شده و بیش از حد مناسب به تیتر یک میزان تعیین شده به در دست گرفتن کننده جریان سود سوزآور انتقال داده می شود. همینطور در صنعت نساجی آیتم به کار گیری قرار می گیرد. آیا اطلاعاتی در مورد هیدروکسید هیدروکسید سدیم با هیدروکسید سدیم سدیم دارید؟ این ماده، حاصل ادغام کاتیون سدیم و آنیون هیدروکسید است که کلیدی لینک یونی به هم متصل شده اند.. مهم این حال، می تواند به طور جدی به بدن آسیب برساند. هیدروکسید سدیم به طور طبیعی جاذب آب میباشد و هرجا آب باشد، آب را به خود جذب می کند. همین ماده مثل سایر اسیدهای خوراکی و آلکالیا، قطره های هیدروکسید سدیم می توانند به طور تمام پروتئین ها و چربی ها را در بافت های زنده از روش هیدرولیز آمید و هیدرولیز استر ازبین ببرد، که در نتیجه باعث سوختگی شیمیایی می شود و حتی ممکن میباشد منجر نابینایی همیشگی دیده ها شود. صابون به مخزن صابون که مستقیما در ذیل جداساز کارگزاشتن شده میباشد می رود و برای پردازش بیشتر اهمیت یک پمپ جابجایی مثبت انتقال می یابد. این ماده شیمیایی به علت خاصیت قلیایی که دارد، سبب بالا رفتن PH آب شده و خورندگی آن کاهش می یابد. برای اینکار در بخش اعظمی از مواقع، همین ماده شیمیایی را در آب گرم حل می کنند و از خاصیت چربی گیری آن به کار گیری می کنند. گاز کلر سبز رنگ به سرعت در NaOH حل می شود و محلولی بی رنگ تشکیل می دهد. این مخلوط می تواند به راحتی ظروف و ابزار متعدد را بدون هیچ زحمتی تمیز کند. در اینجا اکثر به تحلیل وب وب سایت هیدروکسید سدیم یا این که سود پرک.

ایندکسر