KOH ساخت شده خاصیت خورندگی بالا داشته و رغبت بالایی جهت جذب آب دارد، لذا ماده خشک کننده خوب میباشد. محلول قلیایی پتاس ساماندهی یونی بالایی را به جهت باتری مهیا می نماید و به این عامل سبب می شود که باتری های قلیایی از باتری های روی- کربن ارزان خیس و از حیث کارایی بهتر باشند. همین ماده برای جذب دی اکسید کربن (CO2)، تری اکسید گوگرد (SO3) و تری اکسید نیتروژن (NO3) در جریان گازها میتواند آیتم به کار گیری قرار گیرد. در ساخت لوسیونها، شامپوها، اسپریهای مو و محصولات دیگر این چنینی نیز کاربرد دارد. در قبلی هم از پتاس به جهت معالجه زگیل به کارگیری می شد. از خاصیت صابون سازی چربی ها بوسیله پتاسیم هیدروکسید برای ساخت صابون هایی استفاده می شود که حالتی قابل انعطاف تر از صابون های بی آلایش ساخته شده حساس سدیم هیدروکسید دارند. بیشتر نمونههای تجاری همین مادهی شیمیایی در حدود ۹۰ درصد خلوص دارا‌هستند و ۱۰ درصد دیگر حاوی آب و کربناتها است. به عامل پایداری بالا و نقطه ذوب تقریبا کم، این ماده غالباً به صورت گلوله یا میلهای ذوب میشود؛ همین ساختارها تراز کمتری دارا‌هستند راحت خیس جابه جا میشوند. پتاسیم هدروکسید، 45٪ ، نقطه انجماد زیاد پاره ای را نشان می دهد و می تواند برای نگهداری قلیائیت در مایعات حفاری مبتنی بر آب که در گوشه و کنار های اهمیت به انجماد و ذوب به کارگیری می شود، به عمل برده شود. در مانیکور هم برای از بین بردن پوست های زمخت دست و پا از ماده سیمیایی استعمال می شود که عنصر اهمیت سازنده آن هیدروکسید پتاسیم است. نه تنها خمیر دندان ها بلکه پاک کننده های فر و گاز نیز حاوی پتاسیم هیدروکسید هستند. علاوه بر این از پتاس به عنوان نرم کننده برای درمان برآمدگی های ناخن استفاده می گردد. هیدروکسید پتاسیم،جامدی بی بو،سفید و ناهموار است که اکثر وقت ها محلول در آب هست و درساخت صابون ،در زمان حل شدن در آب محلول را بازی می نماید و همینطور در همین حلال گرما تولیدمی کند.همچنین کلیدی اثر خورندگی و نم گیر است. KOH یک کاتالیزور اهمیت در فرآیندهای ایجاد بیودیزل از روغنها و چربیها است. پتاس سوز آور به شدت جاذب آب بوده و حتی CO2 را در هوا جذب کرده و به پتاسیم کربنات تبدیل می شود. تماس پوست و یا چشم دارای محلول های KOH می تواند منجر سوختگی، تحریک شدید و حتی ایجاد نابینایی گردد. محلول های پتاسیم هیدروکسید رسانای خوب تر الکتریسیته نسبت به محلول های هیدروکسید سدیم هستند و بنابراین بر دو‌مین ترجیح داده می شوند. از پتاس در صابون ها، کرم های اصلاح و محصولات دارای ارتباط اساسی ناخن به کارگیری می شود. هیدروکسید پتاسیم یک مخلوط غیر آلی کلیدی فرمول KOH هست و به طور معمول “کاستیک پتاس” نامیده میشود. در صورتی که شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در مورد واکنش پتاسیم هیدروکسید اهمیت اهن سولفات بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر