در کمپرسور رفت و برگشتی، یک پیستون در انتهای سیلندر قرار دارد. طراحی چیلر تراکمی حیاتی کمپرسور رفت و برگشتی یک راستا از صنعت را پایین پوشش قرار می دهد. چیلرهای تراکمی از طرز کمپرسور هایی که فرآیند انتقال سیالات را به شکل برگشتپذیر انجام می دهند، ابزارهای ایده آل برای تامین آب خنک مصرفی در صنعت های تبارک می باشند. به طور نمونه کمپرسور اصلی سیستم بسته را عموماً در سیستم های تهویه مطبوع خانگی و سیستم های تبرید با حجم کوچکتر و یا این که دستگاه های خنک کننده خانگی بازدید کرده اید. طراحی چیلرهای تراکمی رفت و برگشتی به گونهای انجام شده است که قابلیت بازرسی و تعویض قطعات دستگاه به راحتی قابلیت و امکان پذیر باشد. درصورتیکه بازرسی های دوره ای به جهت چیلر تراکمی انجام نگیرد، هزینه های تعمیرات قطعات به مراتب بخش اعظم از حالت قبل خواهد بود. سیستم تبرید در چیلر تراکمی رفت و برگشتی به شکل چرخه ای موجب تامین آب خنک برای واحدهای صنعتی میشود. 5- گژنبین : گژنبین یا این که انگشتی ، میله ای تو خالی بوده و رابط میان شاتون و پیستون می باشد . مقاومت آیتم نیاز میله اتصال به همین معنا هست که از فولاد جعلی یا فولاد پودری ساخته شده است. در این مدل،از در میان محور چرخها دو میله به صورت مورب به چرخها وصل شده تا بتواند حرکات جانبی را کنترل کند. همین فاصله به طور معمول دربین ۰۲۵/۰ تا ۱۰/۰ میلیمتر (۰۰۱/۰ تا ۰۰۴/۰ اینچ) است. این جور موتورها زیرا فقط یک پیستون دارا هستند -و پیستون دیگری نمی باشد که لرزش آن را خنثی کند- به طور معمول سر و صدای متعددی تولید میکنند. به همین ترتیب که معمولا در موتورهای بنزینی از سه یا این که چهار و موتورهای دیزلی از شش یا این که هفت حلقه به کار گیری میشود. در موتور ماشین های سنگین از چدن نشکن به جهت ساخت رینگ جرم ساخته میشود. بحران این پیستون ها به غیر از وزنشان، انتقال حرارتی ذیل و شکنندگی آنها است. درصورتیکه شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در مورد پیستون nfu بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر