در آب خیلی سرد شنا نکنید. اول ثبتنام اینترنتی بعد انتخاب زنگ میزنه به جهت تطبیق مدارک و تاریخ امتحان رو بهتون میگه.سوالات نسبتاً راحته و نمره منفی نداره البته شما اون رو جدی بگیرید.بعد قبولی در ازمون میرید برای طبابت اولیه(که تمام تن رو نظارت میکنه) و آزمون ورزش آن‌گاه قبولی در اونامیرید به جهت رای زنی مذاکره رو تا میتونید بخونید چون امتیازیه.مصاحبه نه سخته و نیکی راحت خواهشا گفتگو رو جدی بگیرید.بعد قبولی در گفتمان میرید به جهت طبابت تخصصی که شامل:دکتر شنوایی سنجی-گوش حلق بینی-چشم پزشکی-روانشناسی-روانپزشکی-قلب و عروق-آزمایش تمام خون-آزمایش عدم اعتیاد-عکس قفسه سینه و عکس از ستون مهره ها-واکسن مننژیت و کزاز-واکسن سل. پس از آن کلیدی زدن یک سوت ممتد و کشیده از شناگران دعوت مینماید تا در پشت سکوی آغاز خود قرار گیرند. میخام براتون روند تعیین رو بگم که حدود 6 ماهه ارتفاع کشیده و الان منتظر اعزامم. زانوها هنگام خم شدن به میزان 15 سانتیمتر از یکدیگر مسافت دارند، قبل از وصال پاشنهها به باسن، پنجهها به طرف زانو کشیده میگردند و پاشنهها به داخل نزدیک میشوند. در این مرحله کف دستها نیز باید نزدیک یکدیگر باشند. زیرا اگه رفتی درمونگاه اثبات شد داری و تو درون دفترچه زدی ندارم باید مهم هزینه خودت درستش کنی… درود من سال قبل توتبریزتمام فرایند روگذورندم داداش سوالی داشتی بپرس طبی نیز نخستین میرین پیش دکتر عمومی دربهداری کوثرپشت تعیین بعدکه رفتی پزشک معالج کلا میگه لباساتودربیاربدن رانگاه میکنه فشارخون وزن وقد.صافی پا.پارانتزی.تست اشیل میگه پاهات رونزدیک کن بشین .اگه مشکلی داشتی مینویسه به عنوان مثال مشاوره ی ارتوپدمثلا برای اشیل اگه هم مشکلی نداشتی امضامیکنه نگران نباش دکترای تخصصی نیز خوبن البته تنهادکتری که ماازش میترسیدیم روانپزشک بود.بعدازامضادکترعمومی میرین گزینش به جهت گرفتن دفترچه ی تخصصی که اونم توبیمارستان الغدیرناجاازگزینش 100مترفاصله داره .بعدازگرفتن دفترچه تخصصی میرین ازبهداری فیش میگیرین برای مجانی بودن طبابت هااول میرین همون بهداری پیش روانشناس که یه فرم میده تاتست بزنین اگه تواینترنت بزنی آزمون روانشناسی میادوسوال میپرسه کارایی کن صبحانه بخوری وقبل ازرفتن سرویس بهداشتی برواسترس نداشته باشی زیرا میگه دستاتوبیارجلوبعدازاون میری الغدیربعدازاون که فیش هارودادی مهرمیکنن تادکترهارایگان ویزیت کنن بازم میرین پیش دکترروانپزشک که اصل کاراینه بعدازاون بقیه باهات رویکرد عکس حلقه و شناسنامه میان. هر مشکلی اگه نداشتی جلوش مینویسی ندارم… خلل اگه نداشتی میری دندون پزشکی..گیر نمیدن البته صبحش خیلی مسواک بزنید… ولی اگه بزنی دارم دارای هزینه خودشون درستش میکنن… بعدش ی نشانی بهت میده حیاتی ی برگه میری میدی بهشون واسه احراز هویت و سوابق… بعدش صفحه رو میبری دادگستری تمبر میزنی و میبری باطن مهر میزنی میای میدی به گزینش… اونم خوبه اماسختگیره شایدوقتی پاتومیزاری توبگه بروبیرون ابدا غمگین نشو هرچی گفت بگوچشم شماراست میگی به عنوان مثال میگه رشتت چیه بعدمیگه فن ی مزخرفی برداشتی چرامیخای بیای نظام صرفا نگوعلاقه دارم که اندوهگین میشه بگومثلا نیز عشق و علاقه دارم نیز یکی از ازبستگان نظامی گفت ثبت نام دارن منم اومدم .سعی کن دکترهارووقت بگیرمثلا تویک روزچندتاش روبری همون روزمیتونی همگی ی دکترهاروبری اگه بودن بعدازاون میمونه نوارقلب.که بعدازگرفتن میبری همون دکترعمومی ناجامهرکنه.بعدش .چشم پزشک که نیز آرم هارومیگی هم تست کورنگی وهم بادستگاه نگاه میکنه ایناراحتن.یه تست گوش داری که هدفون میزاری وهرصدایی ازهرطرف شنیدی دستت روبالا میبری .بعددکترگوش حلق وبینی که اونم سادس بعدعکس ازلگن میگیرن .وموندتست اعتیادکه بغل بیمارستان یه مثال ادرارمیگیرن بعدازیک روزجواب میدن وازمایش خون وادراکه باید12ساعت قبل چیزی نخوری .بعدازاینکه جواب ازمایش روگرفتی.

ایندکسر