در پسران نوجوان، ژنیکوماستی ناشی از تغییرات هورمونی دوران بلوغ است. در بخش اعظم مورد ها هم تورم پستان در پسران نوجوان سوای معالجه در مدتی دربین شش ماه تا دو سال برطرف میشود. به طور کلی، تورم پستان به طور معمول در میان دو تا سه هفته پس از به دنیا آمدن برطرف میشود. بیش از نیمی از نورادان پسر اهمیت سینه های بزرگ به دنیا می آیند که به طور معمول دو تا سه هفته آن‌گاه از به دنیا آمدن برطرف خواهد شرایط کار ژنیکوماستی شد. داروهای آنتی آندروژن که به جهت معالجه پهناور شدنپروستات، سرطان پروستات و بیماریهای دیگر به کار میروند. در بخش اعظمی از مطالعات که در گزینه مردان در گیر به ژنیکوماستی انجام شده می باشد در مقایسه اساسی سایر مردان، افزایش خطر سرطان پستان بازدید نشده است. در بخش اعظمی از مورد ها ، علت ، ناشناخته است. جراحی ژنیکوماستی (یا جراحی سینهی مردان) که طبق معمول پایین تیتر جراحی کوچک کردن سینه مردان شناخته میشود؛ عملی هست که در آن چربی و در بعضی موارد بافت سینه در ناحیهی سینهی آقایان تخریب و برداشته میشود. در بعضا موارد ممکن هست احتمال جراحی دوباره وجود داشته باشد. 3- جراحی ژنیکوماستی سوای بیهوشی امکانپذیر است؟ ژنیکوماستی معمولا در طی دو سال و بدون نیاز به هیچ درمانی از دربین میرود. در صورتی که بقیه روشهای درمانی مؤثر واقع نشده باشند، ممکن است جراحی برای برخی از مردان تعیین شود. در صورتی که تراز استروژن در مردان بالا برود و تعادل آن نسبت به تستوسترون به نیز بخورد، شاهد پیدایش ژنیکوماستی خواهیم بود. به طور معمول نیاز است آزمایش خون انجام شود تا سطح هورمون ها باز‌نگری گردد. در میانسالی. غالبا اوج تبارک شدن سینه ها در سنین پنجاه تا هشتاد سال می باشد. عمده محققان، ژنیکوماستی را ناشی از تحریک بافت پستان به وسیله استروژن ها یا این که مواد مشابه استروژن ارتقا یافته موجود در گردش خون می دانند و در مطالعات اخیر، معالجه های طبی بر همین اساس مبنا ریزی شده اند. ژنیکوماستی در نوزادی: بیش از نیمی از نوزادان پسر به عامل تاثیرات هورمون استروژن مادر دارای ژنیکوماستی متولد میشوند. در نوزادان، ژنیکوماستی بوسیله استروژن و انتقال آن از مادر تولید می شود. هزینه کار ژنیکوماستی بستگی به میزان افتادگی سینه و همچنین حجم چربی و جمع آن دارد. آن گاه از تخلیه بافت زیر سینه و کوچک کرد سایز آن به جهت پرهیز از افتادگی و شل شدن پوست کشیده شده، پوست بیش تر را حذف می کنند. کانولا اهمیت حرکتی در دست گرفتن شده به جلو و عقب کشیده میشود و چربی بیشتر را قابل انعطاف می‌نماید و آن گاه اهمیت مکش خلاء از بدن بیرون میشود. تستوسترون در دست گرفتن صفات مردانهای مانند جمع عضلانی و موهای بدن را برعهده دارد. احتمال تومورهایی که هورمون های زنانه ترشح می نمایند را مطرح می سازد، در چنین مواقعی برای هورمون های تستوسترون – LH – استرادیول و دی هیدرو اپی آندروسترون مناسب می باشد.

ایندکسر