به همین عامل ژنیکوماستی یکی از رایج ترین عارضه ها مراجعه آقایان و مشاور پزشکی به جهت بهبود حالت پستان توده ی چربی در بدن ها است. بزرگ بودن سینه در آقایان می تواند منجر شرمندگی آن ها شود، این احساس کاملا طبیعی می باشد و برای کنار آمدن اهمیت این شرایط، خوب تر هست فرد زیر مشاوره قرار بگیرد. ورزش هایی نظیر پرورش اندام در بزرگی سینه آقایان اثر گذار است؟ یکی دیگر از سوالات همگانی مراجعه کنندگان همین هست که ژنیکوماستی مهم ورزش و رژیم غذایی قابل درمان است؟ ژنیکوماستی در ورزشکاران فن ای از اساسی بالاتری برخوردار میباشد و مستلزم جراحی حساس طراحی دقیق و اجرای تام می باشد که علاوه بر حل نقص‌ ژنیکوماستی بر آتی ورزش رشته ای خلل ایجاد نماید و در ارتقا آن موءثر باشد. بنابر این ما در همه بیماران توصیه به برداشت تام بافت غددی و بافت چربی خواهیم داشت که می توان گفت از روش های مانند لیپوماتیک و لیپوساکشن در حین کار دارای به تیتر کمکی استعمال می شود و هیچ گاه به تیتر یک نحوه تنها از آن استفاده نمی کنیم. درصورتیکه ما هدفمان یک جراحی کامل ، کلاسیک و ظریف میباشد مطمئنا انجام عمل زیر بیهوشی و در یک اتاق عمل مجهز و در حضور یک مجموعه بیهوشی خبره الزامی است و برداشت کامل سوای به کار گیری از بیهوشی نیکی فقط منجر آزار بیمار می شود بلکه ترفند نیز ناقص خواهد ماند. منشی می تواند داده ها محدودی را در اختیارتان بگذارد و شما را راهنمایی کند. از انجام چه کار های ورزشی می بایست جلوگیری شود که بخیه ها را مشغول می کنند. سپس از انجام جراحی فرد بایستی تا ۲ هفته از پوشیدن لباس های تنگ و چسبان جلوگیری کند. بعد از آن از جراحی چه انتظاراتی باید داشت؟ کسب بهترین عاقبت از جراحی که سبب ساز افزایش کیفیت زندگی می شود مطلقا ارزش پرداخت این هزینه را دارد. در صورتی که ناشی از دارو یا این که بیماری باشد، جدا دارو یا درمان بیماری اکثر وقت ها باعث درمان ژنیکوماستی می شود. در صورتی که مهم مراجعه به موقع به دکتر می توانستند از این مورد پیشگیری کنند.

ایندکسر