پرشر سوئیچ آب از یک دیافراگم و یک کنتاکت تشکیل شده که زمانی که فشار آب مدار گرمایش کاهش از ۰/۵ بار باشد ، این کنتاکت باز می شود و از روشن شدن پکیج جلوگیری می شود . محدوده کاری این سوئیچها از فشار خلا تا 11 مگاپاسکال هست و دقتی حیاتی خطای پرشر سوئیچ اشنایدر 2 درصدی دارند. گیرایی فنر محدوده را می قدرت طوری تهیه کرد که در فشار مورد نیاز یا این که میزان نقطه انتخاب شده فشرده شود. اصلی تهیه و تنظیم مهره تنظیم مسافرت ، فشاری که در آن سوئیچ میکرو تغییر و تحول می نماید تنظیم می شود .این مهره تهیه و تنظیم سفر تنش فنر پیروزی را تهیه و تنظیم می کند. به استدلال این فشار محل ورود ، پیستون در برابر فنر موفقیت به سمت بالا مجبور می شود. یک پرشر سوئیچ یا این که سوئیچ فشار، دستگاهی میباشد که طی یک مکانیسم ساده، هنگامی که در مسیر محل ورود به فشار گزینه نظر میرسد، یک کنتاکت الکتریکی را فعال می‌کند و همین کنتاکت، به رخ یک سیگنال الکتریکی به محل آیتم نظر امر میدهد. محل ورود (فشار ورودی) به پایین پیستون ادله اعمال می شود. همین دستگاه برای تشخیص ارتقاء فشار یا این که کاهش فشار طراحی شده است. وظیفه همین دستگاه همین هست که % رسیدن فشار به مقدار مشخص، سیستم را وصل و یا این که قطع نماید. ولی پرهیز از همین اتفاقها بستگی به فشار تهیه شده در سوئیچ دارد. دیافراگم، که غشا نیز نامیده میشود، از مواد قابل انعطافی ساخته می شود و کلیدی تغییر تحول فشار خمیده میشود. عملکرد کلید فشار مانند سوئیچ رله است. رخ بالا نمای مقطعی سوییچ فشار را نشان می دهد. در نتیجه از یک دکمه فشار به جهت اطمینان از درستی عملکرد تجهیزات و ایمنی پرسنل به کار گیری می شود. بعضا از مکانیزم های مرکزی نظیر سوئیچ ضربه ریز محکم و ناگهانی جهت اطمینان حاصل کردن از عملکرد پر سرعت کنتاکت سوئیچ به عمل برده می شود. حساس توجه به نقش های متفاوتی که کلیدهای فشار در بیشمار سیستم های مسکونی و صنعتی ایفا می کنند ، انواع سوئیچ ها در هم اکنون حاضر وجود دارد.

ایندکسر