و گویند: لایورد الممرض علی المصح؛ یعنی کسی که شتر او مبتلا به مرض است بر کسی که شترش سالم میباشد وارد نشود. بهبود یافتن اهل و ماشیهء کسی. اصحاح خدا کسی را؛ برطرف کردن مرض او و بهبود بخشیدن به وی. اصحار مرد؛ یکچشم گردیدن وی. اصحار مکان؛ پهناور شدن آن یعنی همانند صحرا گردیدن آن. خداوند چارپای تندرست شدن. دور گردانیدن مرض را از کسی و تندرست گردانیدن او را. جاده به دریا شهرستان لاهیجان بعد از ۲۰ سال هیچ اقدامی صورت نگرفته است. یزید در بصره میزیست، آنگاه به تون از سرزمین فارس رفت و نخست از اباضیه پیروی میکرد اما پس از چندی از آنان انشعاب کرد و معتقد شد که شریعت اسلام در آخر زمان از جانب پیامبری که از مردم غیرعرب خواهد بود نسخ خواهد شد و میگفت: بر آن پیامبر کتابی نازل خواهد گردید و پیروان او صابئون خواهند بود که نام آنان در قرآن آمده است. از اینرو هیاکل را در پرتو حیات روحانیات زنده و گویا می پنداشتند و میگفتند روحانیات در ابدان هیاکل تدبیر و تصرف میکنند و آنها را به جنبش درمی آورند همچنانکه روح در ابدان ما تصرف میکند و شکی نیست هر آنکه به شخصی تقرب جوید در حقیقت به روح او تقرب جسته است.

اما اصحاب اشخاص گفتند هرگاه ناگزیر باشیم که وسایطی برگزینیم تا آنها را شفیع و میانجی قرار دهیم هرچند روحانیات را توان بمنزلهء وسایلی قرار داد ولی هنگامی که آنها را بچشم نبینیم و نتوانیم با آنها بزبان سخن گوییم و با آنها روبرو شویم تقرب به آنها تحقق نخواهد یافت جز اینکه به هیاکل آنها توسل جوییم ولی هیاکل گاه دیده شوند و گاه نتوان آنها را دید زیرا دارای طلوع و غروبند، در شب پدید آیند و در روز نهان شوند از اینرو تقرب و توجه به آنها همواره امکان پذیر نیست و ناگزیر باید صور و اشخاصی در پیش دیدگان ما پیوسته قائم و برپا باشند تا در پیشگاه آنها معتکف شویم و بوسیلهء آنها به هیاکل توسل جوییم و آنگاه از هیاکل به روحانیات و از روحانیات به خدا سبحانه و تعالی نزدیک شویم، به پرستش آنها بپردازیم تا آنها ما را به خدا نزدیک کنند. آنان هیاکل را وسیلهء تقرب به روحانیات قرار داده بودند و روحانیات را وسیلهء نزدیکی به باری تعالی میدانستند، چه معتقد بودند که هیاکل ابدان روحانیات اند و نسبت آنها به روحانیات همچون نسبت ابدان آدمیان به روحهای آنانست.

آن بود که به ابتدای عمر به گناه تخلیط کند آنگه توفیق دریابد او را تا توبه کند و با درگاه خدای شود، او از اصحاب الیمین باشد، اهل بهشت باشد و بر دست راست رود. این خصوصیت در کار فرهادی شکل بینالمللی وسیعتری هم یافته، یعنی برداشت واقع­گرایانهی ایرانی او از روایت نئوکلاسیک عملا باعث غافلگیری شده است. نامنظم بودن شکل اگرچه در بعضی مواقع اجتناب ناپذیر است از بازه عملیات مکانیکی نظیر پوست گیری و غیره میکاهد و عموماً منجر به ازدیاد ضایعات می شود. سیر، خصوصا هنگامی که به شکل خام خورده شود، میتواند ننجر به تحریک میگرن بشود. علاوهبر مصرف خوراکی سیر، استعمال موضعی آن هم میتواند به تسکین آن کمک کند. همچنین آلیسین موجود در آن به توقف آسیب سلولی ایجاد شده توسط باکتریها و رادیکالهای آزاد کمک میکند. برخی تحقیقات نشان می دهد که این ماده غذایی می تواند به کاهش آسیب کبدی، کاهش رسوبات چربی در کبد و تعادل مجدد اندازه سلول های کبدی کمک کند. شما می توانید برای لاغری در کنار برنامه ی ورزشی و رژیم غذایی خود؛ مصرف این ماده مغذی و انرژی زا را نیز جای داده و برای ضعیف و برطرف شدن توده های لیپیدی و چربی درون بدن از آن کمک گیرید.

اگر انتخاب ما برای ترکیب کردن عسل با دیگر مواد غذایی اشتباه باشد نه تنها دیگر خاصیت ضد قارچی و ضد میکروبی خود را از دست می دهد بلکه تولید سم در بدن سیر سیاه سرد است یا گرم انسان می کند. کاربرد نیتروژن پس از آن ممکن است تولید پیازها را بهتأخیر بیندازد. برای خرید سیر سیاه، دیگر لازم نیست که آن را از کشورهای شرق آسیا واردات کرد به این خاطر که تقریبا 2 سالی می شود که شرکتی هایی در ایران در حال تولید سیر سیاه رنگ هستند، این شرکت ها پس از دریافت تایید از وزارت غذا و دارو، آن را وارد بازار می کنند. و در جغرافیای غرب آمده است: دارای هوایی معتدل است و از چشمه سارهای موسوم به قیر و پادزهر مشروب میگردد که از وسط جنگل انبوهی میگذرد. روستای بالارود تحت تأثیر اقلیم کوهستانی در تابستان معتدل و در زمستان سرد است. این روش بر این اصل ساده استوار است که میکروارگانیسمهای موجود در مواد غذایی خشک شده قادر به رشد نخواهند بود . ولی هضم این حقیقت به مراتب آسانتر از هضم مقدار زیادی سیر است. اگر سیر را با یک لیوان آب قورت دهید، فواید زیادی برای سلامتی شما خواهد داشت. این عملیات باید در حرارت و رطوبت مشخصی انجام شود تا محصول نهایی تمام خواص خود را حفظ کند با این تفاوت که رنگ آن سیاه شده و حالتی نرم و ژلاتینی و طعمی شیرین پیدا کرده و بوی تند سیر را ندارد.

ایندکسر