ذرات PAC مستقیماً به واحدهای حوضه ترکیب سریع، ورودیهای آب نپخته و زلالکنندهها اضافه میشوند. کربن گرانول به جهت تصفیه آب، بوزدایی وجداسازی مواد موجود در جریانها و هم در حوضچههای اختلاط پر سرعت به کارگیری میشوند. همچنین حتمی به ذکر میباشد که همین مواد تصفیه آب آیتم نیاز در تراز ساخت و افزایش میزان مرغوب بودن رنگ و رتبه خلوص داروهای آنتی بیوتیک و بقیه قرص و داروها استعمال میشوند. درصورتیکه می خواهید هوای تمیز و پاک تنفس نمایید یک عدد از بهترین گزینه ها استفاده از فیلتر کربن فعال می باشد.هر مولکول یا ذره کربن ، مساحت متخلخل بزرگی جهت جذب بو داراست و زمانی که هوای تصفیه شده از شیوه فیلتر کربن فعال عبور می کند آلاینده های موجود در هوا درون منافذ بستر کربن به دام می افتند.فیلترهای کربن زغال سنگ فعال برای از در بین بردن کلر ، ذرات مانند رسوب ، ترکیبات آلی فرار و گریز (VOC) و بو از هوا فراوان مفید هستند. و رخ کروی آن را برای کاربردهایی مثل تصفیه آب ایده آل میکند. پس از قرار گرفتن در معرض گرما، طبق معمول طی آن بخار به جهت یاری به باز شدن منافذ آن بیش تر و فعالسازی حرارتی معمولا از طریق فرآیندی شامل کاهش رطوبت، کاهش مواد فرار، کربنسازی و عملیات بخار انجام میشود. مو هم یک عدد دیگر از قسمتهای بدن است که نظیر پوست در معرض ذرات و مواد مضر موجود در هوا کربن فعال توکسین قرار دارد. اکثر زمان ها کربن فعال از مواد نپخته مانند پوسته نارگیل ، چوب، زغال سنگ، و مواد نفتی ساخته شده است. به جهت بهینهسازی شرایط، اثر گذاری پارامترهایی نظیر دوز جاذب، pH، دوز جاذبها و غلظت آنیلین مطالعهشد. به جهت خرید کردن و پیشنهاد کربن فعال جاکوبی میتوانید توصیه خود را از نحوه تماس کلیدی همکاران گروه به شمارههای ۰۲۱۲۶۴۱۵۰۸۴ – کربن فعال مروست ۰۹۱۲۹۵۳۳۲۸۲ ثیت نمایید. در استفاده صنعتی از کربن اکتیو استانداردی به اسم عدد یدی وجود دارد که میزان جذب ید در هر گرم به وسیله این متاع را نشان می دهد. 3. صنایع کشاورزی: می تواند به تیتر غذا برای دام ها و جداسازی مواد مضر از کنسانتره هایی که برای تامین مواد غذایی آیتم نیاز دام ها استفاده می شود به فعالیت رود. کربن فعال توانایی استثنایی در جذب و حذف آلاینده های محلول در آب و حتی هوا دارااست که شامل اشکال طعم ، بو ، رنگ و سموم هستند. امروزه گونه های جدیدی از صافی های ذغالی مهم نام کربن اکتیو تولید شده می باشد که در 3 جور معروف میله ای، پودری و گرانوله در بازار عرضه گردیده است. در ادامه شما را اساسی اشکال آن آشنا می کنیم. هرچه کربن ریزتر و اهمیت مرحله ناهموارتر اهمیت سوراخهای عمده باشد تراز جذبی آن فراتر بوده و میزان مرغوب بودن بالاتری دارااست که غالبا کربن های پوسته نارگیل به علت مبنا طبیعی داشتن و همچنین ضریب جذب مضاعف بالا و طعم و بوی مطلوب آب خروجی و قدرت بالا در حذف برخی آلاینده ها از پاراگراف تری هالومتان ها ( مشکوک به ساخت سرطان در اشخاص ) بیشتر در صنعت تصفیه آب به کار گیری می شوند .

ایندکسر