بد نمیباشد بدانید اولین بار، “جان ری” درختان شناس انگلیسی در سال ۱۶۷۱ میلادی این اسید را از تقطیر توده ای از مورچه های مرده، جدا کرد. اما سنتز شیمیایی آن اولین بار بوسیله شیمیدان فرانسوی “ژوزف گیلوساک” از اسید هیدروسیانیک انجام شد. 9. البته اساسی همین کلیه قرار گرفتن مداوم در معرض آن منجر ایجاد عوارض مزمن نظیر ساخت حساسیتهای پوستی میشود. در سال ۱۸۵۵ میلادی شیمیدان فرانسوی دیگری به اسم “Marcellin berthelot” ، اسید فرمیک را حیاتی به کار گیری از مونواکسید کربن سنتز کرد؛ مضاعف شبیه به روشی که امروزه آیتم به کارگیری قرار می گیرد! اسید فرمیک در حضور اسید سولفوریک و هیدروفلوئوریک اسید، در واکنشی موسوم به کخ شرکت کرده و اسیدهای کربوکسیلیک بزرگتر ساخت میکند. اهمیت این وجود ، تقاضای صنعتی همین فرآورده بیشتر از آن است که بتوان آنرا به همین روش تهیه کرد ، به این ترتیب رویه های ساخت منحصر تولید شده است. از آنجایی که PH مخلوط فرمیک اسید در حدود دو الی سه می باشد، مهاجمین به مورچه به طور معمول یا می میرند و یا گریزو فرار می کنند. همینطور جوهر مورچه ترکیب اکثر موجود در ماده ی گزش زا در برگ گیاه گزنه است که به عنوان ماده شیمیایی دفاعی مورد به کارگیری قرار می گیرد. درباره ی اسید فرمیک یا به عبارتی جوهر مورچه بد نیست بدانید فرمول شیمیایی این ترکیب شیمیایی به صورت HCOOH می باشد! اسید فرمیک یک اسید کربوکسیلیک بی آلایش نمیباشد و از نظر مقاومت اسید، عدم تشکیل انیدرید و واکنش پذیری آن به تیتر ماده کاهش دهنده، خاصیت تیم -CHO است که بعضا از ویژگی های آلدهید را نشان می دهد. این ماده به تیتر یک ترکیب شیمیایی واسطه، حلال و همچنین یک ضد عفونی کننده به کارگیری می شود. در سال 1855، یک شیمیدان فرانسوی دیگر، مارسلین برترلوت، اهمیت سنتز مونوکسیدکربن، فرمیک اسید را ایجاد کرد. در واقع همین ماده در سنتز مواد دارویی مانند ( انسولین و کافئین)، سنتز کاتالیست آلومینیوم و ساخت پنتا اریتریتول آیتم استعمال قرار می گیرد.در ایجاد حشره کش ها، رنگ نساجی و سموم نباتی استعمال می شود.کاربرد اسید فرمیک BASF در صنایع غذایییکی از رایج ترین کاربردهای اسید فرمیک، جهت ذخیره سازی مواد غذایی ( به عنوان ماده محافظ مواد غذایی) هست که این ماده مانع فعالیت های مخرب اسید اسید فرمیک ازمایشگاهی لاکتیک می شود. مراحل آیتم استعمال در سنتز ، عمدتاً کربنیلاسیون متانول است. در اینجا اکثر به باز‌نگری وب سایت فروش اسید فرمیک در اصفهان.

ایندکسر